Język niemiecki - kurs dla początkujących
Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym
Masaż sportowo leczniczy
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem
Kurs krawiecki