Egzamin E/D - gr. 1 - elektrycy, gr. 2 - palacze, gr. 3 - gazownicy
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Sztuka dekoracji potraw
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV
Specjalista ds. kadr i płac