Egzamin E/D - gr. 1 - elektrycy, gr. 2 - palacze, gr. 3 - gazownicy
Obsługa kasy fiskalnej
Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
Specjalista ds. Kadr i płac