Spawanie metodı MIG - 131
Spawanie metodı MAG - 135
Spawanie metodı TIG - 141
Spawanie ³ukowe elektrodı otulonı - 111
Spawanie acetylenowo tlenowe - 311