Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno - biurowych
Drwal - operator pilarki
Obsługa pilarki spalinowej i przyrzynka
Warsztaty kroju i szycia