Spawanie metodą MIG - 131
Spawanie metodą MAG - 135
Spawanie metodą TIG - 141
Spawanie łukowe elektrodą otuloną - 111
Spawanie acetylenowo tlenowe - 311