Obsługa pilarki spalinowej i przyrzynka
Stolarz meblowy
Wideofilmowanie, edycja i montaż video
Operator koparko - ładowarek w zakresie III. klasy uprawnień
Operator walców drogowych w zakresie III. klasy uprawnień