Radzenie sobie ze stresem
Warsztaty - Ja w społeczeństwie
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Działalność Rad Rynku Pracy-dobre praktyki urzedow pracy i współpraca ze szkołami zawodowymi
Obsługa kas fiskalnych