Przerzynka drewna okrągłego, leżącego pilarką spalinową (łańcuchową)
Wychowawca kolonijny
Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Weryfikacja uprawnień energetycznych