Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na stanowiskach robotniczych
Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej
Reklama w nowych mediach
Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III
Fryzjer stylista - kolorysta