Spawanie metodą MIG lub MAG - 131/135
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem