Obsługa żurawi leśnych
Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie
Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego "E" i "D" grupa I
Weryfikacja uprawnień energetycznych
Obsługa żurawi leśnych