Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym
Drwal - operator pilarki
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem