Obecnie w naszym ośrodku prowadzimy nabór na następujące szkolenia:


Nazwa szkoleniaTerminLiczba
godzin
Przerzynka drewna okrągłego, leżącego pilarką spalinową (łańcuchową) do ustalenia8 Zadaj pytanie Zapisz się online
Wychowawca kolonijny do ustalenia36 Zadaj pytanie Zapisz się online
Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP do ustalenia64 Zadaj pytanie Zapisz się online
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami do ustalenia16 Zadaj pytanie Zapisz się online
Weryfikacja uprawnień energetycznych od: 2018-01-22
do: 2018-06-25
0,5 Zadaj pytanie Zapisz się online
Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy od: 2018-01-25
do: 2018-01-25
8 Zadaj pytanie Zapisz się online
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne - przygotowanie do weryfikacji uprawnień do ustalenia9 Zadaj pytanie Zapisz się online
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na stanowiskach robotniczych do ustalenia8 Zadaj pytanie Zapisz się online
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno - biurowych do ustalenia8 Zadaj pytanie Zapisz się online
Doradztwo indywidualne od: 2018-02-01
do: 2018-02-02
10 Zadaj pytanie Zapisz się online
Promocja i pozyskiwanie klientów-dobór narzędzi marketingowych od: 2018-02-01
do: 2018-02-01
8 Zadaj pytanie Zapisz się online
Marketing internetowy - promocja firmy w Internecie i social media od: 2018-02-01
do: 2018-02-01
8 Zadaj pytanie Zapisz się online
Weryfikacja uprawnień energetycznych do ustalenia0,5 Zadaj pytanie Zapisz się online
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno - biurowych do ustalenia8 Zadaj pytanie Zapisz się online
Obsługa suwnic do ustalenia48 Zadaj pytanie Zapisz się online
Kosztorysowanie robót budowlanych z wykorzystaniem programu Norma Pro od: 2018-02-05
do: 2018-02-28
62 Zadaj pytanie Zapisz się online
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na stanowiskach robotniczych do ustalenia8 Zadaj pytanie Zapisz się online
Florysta do ustalenia88 Zadaj pytanie Zapisz się online
Marketing nowych mediów do ustalenia6 Zadaj pytanie Zapisz się online
Obsługa klienta - skuteczne techniki sprzedaży do ustalenia8 Zadaj pytanie Zapisz się online
Słowianka Nails CAMP SEASON WINTER 2018 od: 2018-02-20
do: 2018-02-22
30 Zadaj pytanie Zapisz się online
Kurs dla kandydatów na kierowców prawa jazdy kategorii B od: 2018-02-22
do: 2018-04-01
60 Zadaj pytanie Zapisz się online
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu do ustalenia80 Zadaj pytanie Zapisz się online
Ewidencja i rozliczanie kosztów produkcji podstawowej Ewidencja wyrobów gotowych, Ewidencja i rozliczanie kosztów zarządu do ustalenia16 Zadaj pytanie Zapisz się online
Ewidencja ustalania i rozliczania wyniku finansowego do ustalenia16 Zadaj pytanie Zapisz się online
Obsługa dźwigów towarowych do ustalenia24 Zadaj pytanie Zapisz się online
Weryfikacja uprawnień energetycznych do ustalenia0,5 Zadaj pytanie Zapisz się online
Księgowość wspomagana komputerem do ustalenia80 Zadaj pytanie Zapisz się online
Składniki wynagrodzenia płac do ustalenia8 Zadaj pytanie Zapisz się online
Sztuka zmiany emocji i zarządzanie stresem - pratyczny warsztat do ustalenia8 Zadaj pytanie Zapisz się online
Wynagrodzenia do ustalenia16 Zadaj pytanie Zapisz się online
Płatnik - wprowadzanie firmy i ustawienia startowe do ustalenia16 Zadaj pytanie Zapisz się online
Składki ubezpieczenia społecznego, składki ubezpiueczenia zdrowotnego i zaliczki na podatek dochodowy do ustalenia8 Zadaj pytanie Zapisz się online
Zarządzanie zespołem do ustalenia8 Zadaj pytanie Zapisz się online
Podstawy rachunkowości, księgowość uproszczona do ustalenia8 Zadaj pytanie Zapisz się online
Rozwiązywanie konfliktów do ustalenia8 Zadaj pytanie Zapisz się online
Intensywny wstęp do NLP do ustalenia9 Zadaj pytanie Zapisz się online
Masaż z zastosowaniem gorących kamieni i bańki chińskiej do ustalenia9 Zadaj pytanie Zapisz się online
Ewidencja i planowanie czasu pracy. Rozliczanie godzin ponadwymiarowych i nocnych. do ustalenia10 Zadaj pytanie Zapisz się online
Efektywna komunikacja do ustalenia8 Zadaj pytanie Zapisz się online
Szkolenie w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest do ustalenia7,5 Zadaj pytanie Zapisz się online
Wystąpienia publiczne do ustalenia8 Zadaj pytanie Zapisz się online
Procesy grupowe i facylitacji do ustalenia8 Zadaj pytanie Zapisz się online
Psychologia osiągania celów do ustalenia8 Zadaj pytanie Zapisz się online
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem od: 2018-12-04
do: 2018-12-19
35 Zadaj pytanie Zapisz się online


Szkolenia trwające i zakończone w przeciągu ostatniego miesiąca


Nazwa szkoleniaTerminLiczba
godzin
Kasy fiskalne i inne urządzenia sklepowe
od: 2018-01-20
do: 2018-01-22
13
Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej
od: 2018-01-20
do: 2018-04-22
245
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
od: 2018-01-20
do: 2018-01-27
32
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne do 1 kV
od: 2018-01-19
do: 2018-01-21
24
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne do 1 kV
od: 2018-01-19
do: 2018-01-21
24
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne do 1 kV
od: 2018-01-19
do: 2018-01-21
24
Krawiectwo
od: 2018-01-15
do: 2018-01-19
50
Stylizacja paznokci i rzęs
od: 2018-01-11
do: 2018-01-19
50
Kurs dla kandydatów na kierowców prawa jazdy kategorii B
od: 2018-01-09
do: 2018-02-01
60
Kurs dla kandydatów na kierowców prawa jazdy kategorii B
od: 2018-01-02
do: 2018-02-04
60
Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
od: 2017-12-09
do: 2018-01-04
8
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na stanowiskach robotniczych
od: 2017-11-29
do: 2017-12-29
8
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno - biurowych
od: 2017-11-29
do: 2017-12-29
8
Sanitariusz szpitalny
od: 2017-11-29
do: 2018-02-04
240
Sanitariusz szpitalny
od: 2017-11-29
do: 2018-02-04
240
Rusztowania budowlano- montażowe metalowe montaż i demontaż
od: 2017-11-27
do: 2018-01-31
80
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL-A
od: 2017-11-25
do: 2017-12-21
70
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL-A
od: 2017-11-25
do: 2017-12-21
70
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL-A
od: 2017-11-25
do: 2017-12-21
70
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL-A
od: 2017-11-25
do: 2017-12-21
70
Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
od: 2017-10-28
do: 2018-12-15
620
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
od: 2017-10-28
do: 2018-05-13
503
Weryfikacja uprawnień energetycznych
od: 2017-10-23
do: 2017-12-29
0,5
Prowadzenie Rachunkowości
od: 2017-10-07
do: 2018-05-18
600
Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym
od: 2017-09-20
do: 2017-12-23
24
Drwal - operator pilarki
od: 2017-09-15
do: 2018-09-30
110
Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
od: 2017-01-21
do: 2018-05-06
690
Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kategorii B
od: 2016-10-22
do: 2017-12-30
96
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne - przygotowanie do weryfikacji uprawnień na elektryka
od: 2015-08-29
do: 2018-08-31
6

POWRÓT