Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie

Rodzaj wsparcia /
Nazwa szkolenia lub doradztwa:
Pośrednictwo pracy

Materiały szkoleniowe: brak

Data Godziny Miejsce realizacji Adres realizacji wsparcia (nr sali) Prowadzący
2019-03-23 11:00 - 13:00 OKZ Ełk 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 43 Kazimierz Raczyński
2019-03-23 13:00 - 15:00 OKZ Ełk 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 43 Kazimierz Raczyński
2019-03-24 14:00 - 16:00 OKZ Ełk 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 43 Kazimierz Raczyński
2019-04-05 07:30 - 09:30 OKZ Ełk 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 43 Kazimierz Raczyński
2019-04-10 12:00 - 14:00 OKZ Ełk 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 43 Kazimierz Raczyński
2019-04-10 14:00 - 16:00 OKZ Ełk 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 43 Kazimierz Raczyński
2019-04-10 16:30 - 18:30 OKZ Ełk 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 43 Kazimierz Raczyński
2019-04-10 18:30 - 20:30 OKZ Ełk 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 43 Kazimierz Raczyński
2019-04-24 16:30 - 18:30 OKZ Ełk 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 43 Kazimierz Raczyński
2019-04-25 16:30 - 18:30 OKZ Ełk 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 43 Kazimierz Raczyński