Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie

Rodzaj wsparcia /
Nazwa szkolenia lub doradztwa:
Pośrednictwo pracy

Materiały szkoleniowe: brak

Data Godziny Miejsce realizacji Adres realizacji wsparcia (nr sali) Prowadzący
2019-09-12 07:30 - 09:30 OKZ Gołdap 19-500 Gołdap, ul. Mazurska 25 (D) Krzysztof Adamczak
2019-09-13 07:30 - 09:30 OKZ Gołdap 19-500 Gołdap, ul. Mazurska 25 (D) Krzysztof Adamczak