Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie

Rodzaj wsparcia /
Nazwa szkolenia lub doradztwa:
Pośrednictwo pracy

Materiały szkoleniowe: brak

Data Godziny Miejsce realizacji Adres realizacji wsparcia (nr sali) Prowadzący
2019-11-06 16:30 - 18:30 OKZ Ełk 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 43 Kazimierz Raczyński
2019-11-06 18:30 - 20:30 OKZ Ełk 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 43 Kazimierz Raczyński
2019-12-03 14:30 - 16:30 OKZ Ełk 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 43 Kazimierz Raczyński
2020-03-06 16:00 - 18:00 OKZ Ełk 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 43 Kazimierz Raczyński
2020-03-06 18:00 - 20:00 OKZ Ełk 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 43 Kazimierz Raczyński