Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie

Rodzaj wsparcia /
Nazwa szkolenia lub doradztwa:
Pośrednictwo pracy

Materiały szkoleniowe: brak

Data Godziny Miejsce realizacji Adres realizacji wsparcia (nr sali) Prowadzący
2020-01-17 07:00 - 09:00 OKZ Giżycko 11-500 Giżycko, ul. Kopernika 5 Beata Żmijewska