Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie

Rodzaj wsparcia /
Nazwa szkolenia lub doradztwa:
Pośrednictwo pracy

Materiały szkoleniowe: brak

Data Godziny Miejsce realizacji Adres realizacji wsparcia (nr sali) Prowadzący
2021-03-05 16:00 - 18:00 OKZ Hajnówka 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52 Lucyna Wojciuk
2021-03-05 18:00 - 20:00 OKZ Hajnówka 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52 Lucyna Wojciuk
2021-03-12 16:00 - 18:00 OKZ Hajnówka 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52 Lucyna Wojciuk
2021-03-12 18:00 - 20:00 OKZ Hajnówka 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52 Lucyna Wojciuk
2021-03-14 12:00 - 14:00 OKZ Hajnówka 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52 Lucyna Wojciuk
2021-03-14 14:00 - 16:00 OKZ Hajnówka 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52 Lucyna Wojciuk
2021-03-14 16:00 - 18:00 OKZ Hajnówka 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52 Lucyna Wojciuk
2021-03-19 18:00 - 20:00 OKZ Hajnówka 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52 Lucyna Wojciuk
2021-03-20 14:00 - 16:00 OKZ Hajnówka 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52 Lucyna Wojciuk
2021-03-20 16:00 - 18:00 OKZ Hajnówka 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52 Lucyna Wojciuk
2021-03-21 08:00 - 10:00 OKZ Hajnówka 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52 Lucyna Wojciuk
2021-03-21 10:00 - 12:00 OKZ Hajnówka 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52 Lucyna Wojciuk
2021-03-21 12:00 - 14:00 OKZ Hajnówka 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52 Lucyna Wojciuk
2021-08-02 18:00 - 20:00 OKZ Hajnówka 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52 Lucyna Wojciuk
2021-08-03 18:00 - 20:00 OKZ Hajnówka 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52 Lucyna Wojciuk
2021-08-06 16:00 - 18:00 OKZ Hajnówka 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52 Lucyna Wojciuk
2021-08-06 18:00 - 20:00 OKZ Hajnówka 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52 Lucyna Wojciuk
2021-08-07 08:00 - 10:00 OKZ Hajnówka 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52 Lucyna Wojciuk
2021-08-07 10:00 - 12:00 OKZ Hajnówka 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52 Lucyna Wojciuk
2021-08-07 12:00 - 14:00 OKZ Hajnówka 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52 Lucyna Wojciuk
2021-08-07 14:00 - 16:00 OKZ Hajnówka 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52 Lucyna Wojciuk
2021-08-08 08:00 - 10:00 OKZ Hajnówka 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52 Lucyna Wojciuk
2021-09-12 08:00 - 10:00 OKZ Hajnówka 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52 Lucyna Wojciuk
2021-09-12 10:00 - 12:00 OKZ Hajnówka 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52 Lucyna Wojciuk
2021-10-02 08:00 - 10:00 OKZ Hajnówka 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52 Lucyna Wojciuk
2021-10-02 10:00 - 12:00 OKZ Hajnówka 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52 Lucyna Wojciuk
2021-10-02 12:00 - 14:00 OKZ Hajnówka 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52 Lucyna Wojciuk
2021-10-02 14:00 - 16:00 OKZ Hajnówka 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52 Lucyna Wojciuk
2021-10-03 08:00 - 10:00 OKZ Hajnówka 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52 Lucyna Wojciuk
2021-10-03 10:00 - 12:00 OKZ Hajnówka 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52 Lucyna Wojciuk
2021-10-03 12:00 - 14:00 OKZ Hajnówka 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52 Lucyna Wojciuk
2021-10-03 14:00 - 16:00 OKZ Hajnówka 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52 Lucyna Wojciuk
2021-10-09 08:00 - 10:00 OKZ Hajnówka 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52 Lucyna Wojciuk
2021-10-09 10:00 - 12:00 OKZ Hajnówka 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52 Lucyna Wojciuk
2022-03-22 15:00 - 17:00 OKZ Hajnówka 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52 Lucyna Wojciuk
2022-04-19 17:00 - 19:00 OKZ Hajnówka 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52 Lucyna Wojciuk
2022-06-11 15:00 - 17:00 OKZ Hajnówka 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52 Lucyna Wojciuk
2022-06-11 17:00 - 19:00 OKZ Hajnówka 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52 Lucyna Wojciuk