Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie

Rodzaj wsparcia /
Nazwa szkolenia lub doradztwa:
Pośrednictwo pracy

Materiały szkoleniowe: brak

Data Godziny Miejsce realizacji Adres realizacji wsparcia (nr sali) Prowadzący
2021-06-16 16:00 - 18:00 OKZ Sokółka 16-100 Sokółka, ul. Grodzieńska 76 (2) Katarzyna Magdalena Paszko
2021-06-17 16:00 - 18:00 OKZ Sokółka 16-100 Sokółka, ul. Grodzieńska 76 (2) Katarzyna Magdalena Paszko
2021-06-19 09:00 - 11:00 OKZ Sokółka 16-100 Sokółka, ul. Grodzieńska 76 (2) Katarzyna Magdalena Paszko
2021-06-19 11:00 - 13:00 OKZ Sokółka 16-100 Sokółka, ul. Grodzieńska 76 (3) Katarzyna Magdalena Paszko
2021-06-19 13:00 - 15:00 OKZ Sokółka 16-100 Sokółka, ul. Grodzieńska 76 (2) Katarzyna Magdalena Paszko
2021-06-26 09:00 - 11:00 OKZ Sokółka 16-100 Sokółka, ul. Grodzieńska 76 (2) Katarzyna Magdalena Paszko
2021-06-26 11:00 - 13:00 OKZ Sokółka 16-100 Sokółka, ul. Grodzieńska 76 (2) Katarzyna Magdalena Paszko
2021-06-26 13:00 - 15:00 OKZ Sokółka 16-100 Sokółka, ul. Grodzieńska 76 (2) Katarzyna Magdalena Paszko
2021-09-22 11:00 - 13:00 OKZ Sokółka 16-100 Sokółka, ul. Grodzieńska 76 (2) Katarzyna Magdalena Paszko
2021-09-24 08:00 - 10:00 OKZ Sokółka 16-100 Sokółka, ul. Grodzieńska 76 (2) Katarzyna Magdalena Paszko
2021-09-24 10:00 - 12:00 OKZ Sokółka 16-100 Sokółka, ul. Grodzieńska 76 (2) Katarzyna Magdalena Paszko
2021-09-26 14:15 - 16:15 OKZ Sokółka 16-100 Sokółka, ul. Grodzieńska 76 (2) Katarzyna Magdalena Paszko