Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie

Rodzaj wsparcia /
Nazwa szkolenia lub doradztwa:
Elektryk z uprawnieniami w zakresie obsługi, konserwacji, napraw oraz montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV

Materiały szkoleniowe: brak

Data Godziny Miejsce realizacji Adres realizacji wsparcia (nr sali) Prowadzący
2020-12-05 09:00 - 13:30 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajecia zdalne - Skype) Ignacy Grudziński
2020-12-06 09:00 - 13:30 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajecia zdalne - Skype) Ignacy Grudziński
2020-12-07 15:00 - 18:00 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajecia zdalne - Skype) Ignacy Grudziński
2020-12-08 15:00 - 15:45 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajecia zdalne - Skype) Ignacy Grudziński
2020-12-08 15:45 - 18:00 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajecia zdalne - Skype) Ignacy Grudziński
2020-12-10 15:00 - 18:00 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajecia zdalne - Skype) Ignacy Grudziński
2020-12-12 09:00 - 13:30 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajecia zdalne - Skype) Ignacy Grudziński
2020-12-13 09:00 - 13:30 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajecia zdalne - Skype) Ignacy Grudziński
2020-12-14 15:00 - 16:30 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajecia zdalne - Skype) Ignacy Grudziński
2020-12-14 16:30 - 18:00 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajecia zdalne - Skype) Ignacy Grudziński