Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie

Rodzaj wsparcia /
Nazwa szkolenia lub doradztwa:
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem

Materiały szkoleniowe: brak

Data Godziny Miejsce realizacji Adres realizacji wsparcia (nr sali) Prowadzący
2021-01-30 09:00 - 09:45 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajęcia zdalne - Skype) Ryszard Moroz
2021-01-30 09:45 - 11:15 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajęcia zdalne - Skype) Ryszard Moroz
2021-01-30 11:20 - 12:50 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajęcia zdalne - Skype) Ryszard Moroz
2021-01-30 12:50 - 14:20 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajęcia zdalne - Skype) Ryszard Moroz
2021-01-30 14:20 - 15:05 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajęcia zdalne - Skype) Ryszard Moroz
2021-02-06 08:45 - 09:30 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajęcia zdalne - Skype) Ryszard Moroz
2021-02-06 09:30 - 11:00 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajęcia zdalne - Skype) Ryszard Moroz
2021-02-06 11:10 - 12:40 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajęcia zdalne - Skype) Ryszard Moroz
2021-02-06 13:25 - 14:55 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajęcia zdalne - Skype) Ryszard Moroz
2021-02-06 14:55 - 15:40 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajęcia zdalne - Skype) Ryszard Moroz
2021-02-20 08:00 - 09:30 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajęcia zdalne - Skype) Ryszard Moroz
2021-02-20 09:30 - 11:45 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajęcia zdalne - Skype) Ryszard Moroz
2021-02-20 11:55 - 13:25 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajęcia zdalne - Skype) Ryszard Moroz
2021-02-20 13:40 - 14:25 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajęcia zdalne - Skype) Ryszard Moroz
2021-03-17 08:00 - 08:45 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajęcia zdalne - Skype) Ryszard Moroz
2021-03-17 09:00 - 15:00 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 Ryszard Moroz
2021-03-18 09:00 - 15:45 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 Ryszard Moroz