Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie

Rodzaj wsparcia /
Nazwa szkolenia lub doradztwa:
Pracownik ds. kadrowych i płacowych z księgowością komputerową

Materiały szkoleniowe: brak

Data Godziny Miejsce realizacji Adres realizacji wsparcia (nr sali) Prowadzący
2021-02-14 08:00 - 09:30 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B (Skype) Małgorzata Sańczuk
2021-02-14 09:30 - 13:45 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B (Skype) Małgorzata Sańczuk
2021-02-14 13:45 - 16:00 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B (Skype) Małgorzata Sańczuk
2021-02-20 08:00 - 08:45 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B (Skype) Małgorzata Sańczuk
2021-02-20 08:45 - 16:00 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B (Skype) Małgorzata Sańczuk
2021-03-07 08:00 - 11:45 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B (Skype) Małgorzata Sańczuk
2021-03-07 12:15 - 16:00 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B (Skype) Małgorzata Sańczuk
2021-03-20 08:00 - 16:00 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B (Skype) Małgorzata Sańczuk
2021-03-28 08:00 - 16:00 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B (Skype) Małgorzata Sańczuk
2021-04-12 15:30 - 19:15 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B (Skype) Małgorzata Sańczuk
2021-04-18 08:00 - 16:00 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B (Skype) Małgorzata Sańczuk
2021-04-24 08:00 - 16:00 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B (Skype) Małgorzata Sańczuk
2021-05-09 08:00 - 11:45 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B (2) Małgorzata Sańczuk
2021-05-09 12:15 - 16:00 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B (2) Małgorzata Sańczuk
2021-05-13 15:30 - 19:15 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B (2) Małgorzata Sańczuk
2021-05-15 08:00 - 16:00 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B (2) Małgorzata Sańczuk
2021-05-30 08:00 - 16:00 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B (2) Małgorzata Sańczuk
2021-06-12 08:00 - 16:00 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B (2) Małgorzata Sańczuk