Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie

Rodzaj wsparcia /
Nazwa szkolenia lub doradztwa:
Operator przenośnych żurawi przeładunkowych HDS

Materiały szkoleniowe: brak

Data Godziny Miejsce realizacji Adres realizacji wsparcia (nr sali) Prowadzący
2021-03-12 15:30 - 16:15 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajęcia zdalne - Skype) Edward Szczecina
2021-03-12 16:15 - 17:00 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajęcia zdalne - Skype) Edward Szczecina
2021-03-12 17:00 - 17:45 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajęcia zdalne - Skype) Edward Szczecina
2021-03-12 17:45 - 18:30 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajęcia zdalne - Skype) Edward Szczecina
2021-03-13 09:00 - 10:30 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajęcia zdalne - Skype) Edward Szczecina
2021-03-13 10:30 - 12:00 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajęcia zdalne - Skype) Edward Szczecina
2021-03-13 12:15 - 13:45 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajęcia zdalne - Skype) Edward Szczecina
2021-03-16 15:30 - 17:00 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajęcia zdalne - Skype) Edward Szczecina
2021-03-16 17:00 - 18:30 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajęcia zdalne - Skype) Edward Szczecina
2021-03-17 15:30 - 17:00 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajęcia zdalne - Skype) Edward Szczecina
2021-03-17 17:00 - 17:45 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajęcia zdalne - Skype) Edward Szczecina
2021-03-17 17:45 - 18:30 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajęcia zdalne - Skype) Edward Szczecina
2021-03-18 15:30 - 16:15 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajęcia zdalne - Skype) Edward Szczecina
2021-03-18 16:15 - 17:45 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajęcia zdalne - Skype) Edward Szczecina
2021-03-18 17:45 - 18:30 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajęcia zdalne - Skype) Edward Szczecina
2021-03-19 15:30 - 16:15 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajęcia zdalne - Skype) Edward Szczecina
2021-03-19 16:15 - 17:45 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (zajęcia zdalne - Skype) Edward Szczecina
2021-03-27 08:00 - 16:00 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 Ryszard Moroz