Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie

Rodzaj wsparcia /
Nazwa szkolenia lub doradztwa:
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem

Materiały szkoleniowe: brak

Data Godziny Miejsce realizacji Adres realizacji wsparcia (nr sali) Prowadzący
2021-03-20 09:00 - 09:45 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B (zajecia zdalne- Skype) Ryszard Moroz
2021-03-20 09:45 - 11:15 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B (zajecia zdalne- Skype) Ryszard Moroz
2021-03-20 11:15 - 13:45 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B (zajecia zdalne- Skype) Ryszard Moroz
2021-03-20 13:45 - 15:15 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B (zajecia zdalne- Skype) Ryszard Moroz
2021-03-21 08:00 - 09:30 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B (zajecia zdalne- Skype) Ryszard Moroz
2021-03-21 09:30 - 11:00 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B (zajecia zdalne- Skype) Ryszard Moroz
2021-03-21 11:00 - 12:45 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B (zajecia zdalne- Skype) Ryszard Moroz
2021-03-21 12:45 - 14:15 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B (zajecia zdalne- Skype) Ryszard Moroz
2021-03-22 15:30 - 16:15 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B (zajecia zdalne- Skype) Ryszard Moroz
2021-03-22 16:15 - 17:45 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B (zajecia zdalne- Skype) Ryszard Moroz
2021-03-22 17:45 - 20:00 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B (zajecia zdalne- Skype) Ryszard Moroz
2021-03-24 09:00 - 11:00 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B Ryszard Moroz
2021-03-24 11:00 - 13:00 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B Ryszard Moroz
2021-03-25 10:00 - 12:00 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B Ryszard Moroz
2021-03-25 12:00 - 14:00 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B Ryszard Moroz
2021-04-26 08:00 - 12:00 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B Ryszard Moroz
2021-04-26 12:00 - 16:00 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B Ryszard Moroz
2021-04-28 08:00 - 09:30 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B (zajecia zdalne- Skype) Ryszard Moroz
2021-04-28 09:30 - 10:15 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B (zajecia zdalne- Skype) Ryszard Moroz
2021-04-28 13:00 - 15:00 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B Ryszard Moroz
2021-04-28 15:00 - 17:00 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B Ryszard Moroz