Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie

Rodzaj wsparcia /
Nazwa szkolenia lub doradztwa:
Elektryk - operator przenośnych żurawi przeładunkowych HDS

Materiały szkoleniowe: brak

Data Godziny Miejsce realizacji Adres realizacji wsparcia (nr sali) Prowadzący
2021-03-22 15:30 - 16:15 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Edward Szczecina
2021-03-22 16:15 - 17:00 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Edward Szczecina
2021-03-22 17:05 - 17:50 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Edward Szczecina
2021-03-22 17:50 - 18:35 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Edward Szczecina
2021-03-24 15:30 - 17:00 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Edward Szczecina
2021-03-24 17:05 - 18:35 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Edward Szczecina
2021-03-26 15:30 - 17:00 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Edward Szczecina
2021-03-26 17:05 - 18:35 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Edward Szczecina
2021-03-29 15:30 - 17:00 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Edward Szczecina
2021-03-29 17:05 - 18:35 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Edward Szczecina
2021-03-31 15:30 - 16:15 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Edward Szczecina
2021-03-31 16:15 - 17:50 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Edward Szczecina
2021-03-31 17:50 - 18:35 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Edward Szczecina
2021-04-24 08:00 - 16:00 ZWM Dojnikowscy 16-400 Suwałki, ul. Majerskiego 8 (ZWM Dojnikowscy Karola Majerskie) Waldemar Czartoliński
2021-05-05 16:00 - 20:00 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Grzegorz Jasionowski
2021-05-06 16:00 - 20:00 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Grzegorz Jasionowski
2021-05-12 15:30 - 16:15 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Edward Szczecina
2021-05-12 16:15 - 17:50 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Edward Szczecina
2021-05-12 17:50 - 19:25 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Edward Szczecina
2021-05-17 16:00 - 20:00 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Grzegorz Jasionowski
2021-05-19 16:00 - 20:00 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Grzegorz Jasionowski
2021-05-21 16:00 - 20:00 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Grzegorz Jasionowski
2021-05-31 16:00 - 20:00 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Grzegorz Jasionowski
2021-06-01 16:00 - 20:00 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Grzegorz Jasionowski
2021-06-02 16:00 - 20:00 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Grzegorz Jasionowski
2021-06-14 16:00 - 20:00 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Grzegorz Jasionowski
2021-06-16 16:00 - 20:00 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Grzegorz Jasionowski
2021-06-18 16:00 - 20:00 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Grzegorz Jasionowski
2021-06-28 16:00 - 16:45 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Grzegorz Jasionowski
2021-06-28 16:45 - 20:00 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Grzegorz Jasionowski