Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie

Rodzaj wsparcia /
Nazwa szkolenia lub doradztwa:
Księgowość wspomagana komputerem

Materiały szkoleniowe: brak

Data Godziny Miejsce realizacji Adres realizacji wsparcia (nr sali) Prowadzący
2021-03-27 08:00 - 16:00 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B (Skype) Małgorzata Sańczuk
2021-04-15 15:30 - 19:15 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B (Skype) Małgorzata Sańczuk
2021-04-17 08:00 - 16:00 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B (Skype) Małgorzata Sańczuk
2021-04-25 08:00 - 16:00 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B (Skype) Małgorzata Sańczuk
2021-05-08 08:00 - 11:45 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B (2) Małgorzata Sańczuk
2021-05-08 12:15 - 16:00 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B (2) Małgorzata Sańczuk
2021-05-11 15:30 - 19:15 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B (2) Małgorzata Sańczuk
2021-05-16 08:00 - 16:00 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B (2) Małgorzata Sańczuk
2021-05-29 08:00 - 16:00 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B (2) Małgorzata Sańczuk
2021-06-13 08:00 - 16:00 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B (2) Małgorzata Sańczuk