Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie

Rodzaj wsparcia /
Nazwa szkolenia lub doradztwa:
Elektryk z uprawnieniami w zakresie obsługi, konserwacji, napraw oraz montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroeneregtycznych do 1 KV

Materiały szkoleniowe: brak

Data Godziny Miejsce realizacji Adres realizacji wsparcia (nr sali) Prowadzący
2021-05-05 16:00 - 20:00 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z. zdalne G-suite) Grzegorz Jasionowski
2021-05-06 16:00 - 20:00 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z. zdalne G-suite) Grzegorz Jasionowski
2021-05-17 16:00 - 20:00 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite ) Grzegorz Jasionowski
2021-05-19 16:00 - 20:00 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite ) Grzegorz Jasionowski
2021-05-21 16:00 - 20:00 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite ) Grzegorz Jasionowski
2021-05-31 16:00 - 20:00 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite ) Grzegorz Jasionowski
2021-06-01 16:00 - 20:00 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite ) Grzegorz Jasionowski
2021-06-02 16:00 - 20:00 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite ) Grzegorz Jasionowski
2021-06-14 16:00 - 20:00 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite ) Grzegorz Jasionowski
2021-06-16 16:00 - 20:00 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite ) Grzegorz Jasionowski
2021-06-18 16:00 - 20:00 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite ) Grzegorz Jasionowski
2021-06-28 16:00 - 16:45 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite ) Grzegorz Jasionowski
2021-06-28 16:45 - 20:00 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite ) Grzegorz Jasionowski