Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie

Rodzaj wsparcia /
Nazwa szkolenia lub doradztwa:
Magazynier z obsługą wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanym gazem

Materiały szkoleniowe: brak

Data Godziny Miejsce realizacji Adres realizacji wsparcia (nr sali) Prowadzący
2021-05-06 16:00 - 16:45 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne Skype) Agnieszka Maja Zatorska
2021-05-06 16:45 - 17:30 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne Skype) Agnieszka Maja Zatorska
2021-05-06 17:35 - 19:05 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne Skype) Agnieszka Maja Zatorska
2021-05-07 16:00 - 16:45 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne Skype) Agnieszka Maja Zatorska
2021-05-07 16:45 - 18:20 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne Skype) Agnieszka Maja Zatorska
2021-05-07 18:20 - 19:05 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne Skype) Agnieszka Maja Zatorska
2021-05-10 15:30 - 17:00 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Wiesław Kruszka
2021-05-10 17:05 - 18:35 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Wiesław Kruszka
2021-05-11 16:00 - 18:20 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne Skype) Agnieszka Maja Zatorska
2021-05-11 18:20 - 19:05 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne Skype) Agnieszka Maja Zatorska
2021-05-12 16:00 - 19:05 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 Agnieszka Maja Zatorska
2021-05-13 16:00 - 19:05 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 Agnieszka Maja Zatorska
2021-05-14 15:30 - 17:50 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Wiesław Kruszka
2021-05-14 17:50 - 19:25 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Wiesław Kruszka
2021-05-18 15:30 - 16:15 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Wiesław Kruszka
2021-05-18 16:15 - 18:35 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Wiesław Kruszka
2021-05-18 18:40 - 19:25 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Wiesław Kruszka
2021-05-20 15:30 - 17:00 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Wiesław Kruszka
2021-05-20 17:05 - 18:35 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Wiesław Kruszka
2021-05-21 15:30 - 17:00 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Wiesław Kruszka
2021-05-21 17:05 - 18:35 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Wiesław Kruszka
2021-05-26 15:30 - 17:50 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Wiesław Kruszka
2021-05-26 17:50 - 18:35 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Wiesław Kruszka
2021-05-28 15:30 - 16:15 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Wiesław Kruszka
2021-05-28 16:15 - 17:50 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Wiesław Kruszka
2021-05-28 17:50 - 18:35 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 (z.zdalne G-suite) Wiesław Kruszka
2021-06-02 18:20 - 20:40 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 Piotr Marek Małyszko
2021-06-08 16:00 - 18:20 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 Piotr Marek Małyszko
2021-06-10 16:00 - 19:05 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 Piotr Marek Małyszko