Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie

Rodzaj wsparcia /
Nazwa szkolenia lub doradztwa:
Urządzenia, sieci i instalacje gazowe SEP Gr. 3

Materiały szkoleniowe: brak

Data Godziny Miejsce realizacji Adres realizacji wsparcia (nr sali) Prowadzący
2021-05-25 15:30 - 16:15 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B Jacek Trochimowicz
2021-05-25 16:15 - 17:45 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B Jacek Trochimowicz
2021-05-25 17:45 - 20:00 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B Jacek Trochimowicz
2021-05-27 15:30 - 18:30 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B Jacek Trochimowicz
2021-05-27 18:30 - 20:00 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B Jacek Trochimowicz
2021-05-28 15:30 - 20:00 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B Jacek Trochimowicz
2021-05-31 15:30 - 18:30 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B Jacek Trochimowicz
2021-05-31 18:30 - 19:15 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B Jacek Trochimowicz
2021-05-31 19:15 - 20:45 OKZ Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B Jacek Trochimowicz