Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie

Rodzaj wsparcia /
Nazwa szkolenia lub doradztwa:
Warsztaty kreowania wizerunku

Materiały szkoleniowe: brak

Data Godziny Miejsce realizacji Adres realizacji wsparcia (nr sali) Prowadzący
2021-09-18 08:00 - 16:00 OKZ Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23 Monika Kolenkiewicz