Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie

Rodzaj wsparcia /
Nazwa szkolenia lub doradztwa:
Obsługa suwnic - suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

Materiały szkoleniowe: brak

Data Godziny Miejsce realizacji Adres realizacji wsparcia (nr sali) Prowadzący
2021-11-15 16:00 - 19:00 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (3) Edward Szczecina
2021-11-15 19:00 - 19:45 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (3) Edward Szczecina
2021-11-16 09:00 - 15:00 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (3) Edward Szczecina
2021-11-24 09:00 - 11:15 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (3) Edward Szczecina
2021-11-24 11:20 - 12:50 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (3) Edward Szczecina
2021-11-24 13:00 - 16:00 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (3) Edward Szczecina
2021-11-25 16:00 - 19:45 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (3) Edward Szczecina
2021-11-30 16:00 - 18:15 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (3) Edward Szczecina
2021-11-30 18:20 - 19:50 OKZ Augustów 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10 (3) Edward Szczecina
2022-01-25 08:00 - 12:30 Balt-Yacht Żarnowo 9B, 16-300 Augustów Kazimierz Szymkuć