Zasady udzielania pierwszej pomocy
Prawo energetyczne – wybrane przepisy
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno - biurowych
Obsługa suwnic
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem
Zasady udzielania pierwszej pomocy
Prawo energetyczne – wybrane przepisy