Prawo energetyczne – wybrane przepisy
Język angielski - kurs dla początkujących
Język angielski - kurs dla średniozaawansowanych
Język niemiecki na poziomie średniozaawansowanym
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem
Operator przenośnych żurawi przeładunkowych HDS
Obsługa suwnic