Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem
Obsługa suwnic
Obsługa podestów ruchomych
Operator przenośnych żurawi przeładunkowych HDS
Instalacje elektroenergetyczne oraz urządzenia napędowe i oświetnlenia elektrycznego o napięciu do 1 kV - obsługa, konserwacja, naprawy, montaż i nadzór
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno - biurowych