Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem
Operator przenośnych żurawi przeładunkowych HDS
Obsługa suwnic
Obsługa podestów ruchomych
Drwal - operator pilarki
Język angielski - kurs dla początkujących
Język angielski - kurs dla średniozaawansowanych