Kurs krawiecki
Operator przenośnych żurawi przeładunkowych HDS
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem