Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem
Pracownik ds. kadrowych i płacowych
Kurs krawiecki
Operator przenośnych żurawi przeładunkowych HDS
Archiwista zakładowy