Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem
Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP
Operator przenośnych żurawi przeładunkowych HDS
Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP
Zasady udzielania pierwszej pomocy
Elektryk z uprawnieniami z zakresu urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 KV i powyżej
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami