Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Operator przenośnych żurawi przeładunkowych HDS
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
Pracownik ds. kadrowych i płacowych
Kurs krawiecki
Zasady udzielania pierwszej pomocy
Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym