Zasady eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych
Instalacje elektroenergetyczne oraz urządzenia napędowe i oświetnlenia elektrycznego o napięciu do 1 kV - obsługa, konserwacja, naprawy, montaż i nadzór
Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym