Wychowawca wypoczynku
Kierownik wypoczynku
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Zasady udzielania pierwszej pomocy
Stylizacja paznokci
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na stanowiskach robotniczych
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno - biurowych