Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na stanowiskach robotniczych
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno - biurowych
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Eksploatacja urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV
Specjalista ds. kadr i płac