Kadry i płace
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne do 1kV - przygotowanie do weryfikacji uprawnień Grupa 1
Egzamin energetyczny Grupa 1,2,3
Urządzenia wytwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne - przygotowanie do weryfikacji uprawnień
Pracownik administracyjno-biurowy
Podstawy pracy z programem AutoCAD
Kurs dla kandydatów na kierowców prawa jazdy kategorii B