Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych
Szkolenie nauczycieli w zakresie zarządzania agresją i umiejętności społecznych (TZA+TUS)
Warsztaty wzmacniające poczucie własnej wartości
Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych
Szkolenie nauczycieli w zakresie zarządzania agresją i umiejętności społecznych (TZA+TUS)
Szkolenie nauczycieli w zakresie zarządzania agresją i umiejętności społecznych (TZA+TUS)