Drwal - operator pilarki
Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym
Operator przenośnych żurawi przeładunkowych HDS
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem
Księgowość wspomagana komputerem