Kadry i płace od podstaw
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na stanowiskach robotniczych
Obsługa pilarek spalinowych i przerzynka
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno - biurowych
Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe - przygotowanie do weryfikacji uprawnień
Egzamin E/D Elektryków gr.1, Palaczy c.o. gr. 2., Gazowników gr. 3