Kasy fiskalne i inne urządzenia sklepowe
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Szkolenie podstawowe w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne - obsługa, konserwacja, naprawy oraz montaż
Obsługa podestów ruchomych
Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP
Kurs dla kandydatów na kierowców prawa jazdy kategorii B