Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym
Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV i powyżej + pomiary
Egzamin E/D - gr. 1 - elektrycy, gr. 2 - palacze, gr. 3 - gazownicy
Urządzenia wytwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne Grupa II
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na stanowiskach robotniczych
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno - biurowych
Wykonywanie usług fryzjerskich