Język angielski militarny Poziom 1 wg STANAG 6001
Prawo energetyczne – wybrane przepisy
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno - biurowych
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na stanowiskach robotniczych
Język angielski poziom średniozaawansowany B2
Stylizacja paznokci
Kurs makijażu