Szkolenie dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
Palacz kotÅ‚ów centralnego ogrzewania
Pracownik ds. kadrowych