Spawanie metodą MAG - 135
Cieśla
Cieśla tradycyjny – budownictwo w konstrukcji wieńcowej i ryglowej
Cięcie termiczne metali
Cieśla konstrukcyjny – budownictwo szkieletowe i więźby dachowej
Spawanie metodą TIG - 141 - wykonywanie spoin pachwinowych złączy blach i rur
Spawanie łukowe elektrodą otuloną - 111