Nabór na szkolenia zdalne

Nazwa szkolenia Termin Liczba
godzin
Asystent osoby niepełnosprawnej i osoby starszej od: 2022-12-03
do: 2023-01-29
94 Zadaj pytanie Zapisz się online
Asystent nauczyciela przedszkola od: 2022-12-10
do: 2023-01-15
70 Zadaj pytanie Zapisz się online
Metodyka instruktażu BHP na stanowisku pracy od: 2022-12-12
do: 2022-12-14
11 Zadaj pytanie Zapisz się online
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu od: 2022-12-14
do: 2023-01-14
48 Zadaj pytanie Zapisz się online
Język angielski militarny Poziom 2 wg STANAG 6001 - egzamin trwa nabór 10 Zadaj pytanie Zapisz się online

Nabór na szkolenia stacjonarne

Nazwa szkolenia Termin Liczba
godzin
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem trwa nabór 35 Zadaj pytanie Zapisz się online
Obsługa suwnic trwa nabór 36 Zadaj pytanie Zapisz się online
Obsługa podestów ruchomych trwa nabór 36 Zadaj pytanie Zapisz się online
Operator przenośnych żurawi przeładunkowych HDS trwa nabór 35 Zadaj pytanie Zapisz się online
Instalacje elektroenergetyczne oraz urządzenia napędowe i oświetnlenia elektrycznego o napięciu do 1 kV - obsługa, konserwacja, naprawy, montaż i nadzór trwa nabór 36 Zadaj pytanie Zapisz się online
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami trwa nabór 16 Zadaj pytanie Zapisz się online
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno - biurowych trwa nabór 8 Zadaj pytanie Zapisz się online
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na stanowiskach robotniczych trwa nabór 8 Zadaj pytanie Zapisz się online
Zasady udzielania pierwszej pomocy trwa nabór 8 Zadaj pytanie Zapisz się online
Szkolenie podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie trwa nabór 14 Zadaj pytanie Zapisz się online
Szkolenie uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzetem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie trwa nabór 7 Zadaj pytanie Zapisz się online
Szkolenie podstawowe w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin trwa nabór 24 Zadaj pytanie Zapisz się online
Szkolenie uzupełniające w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin trwa nabór 7 Zadaj pytanie Zapisz się online
Kurs komputerowy przygotowujący do egzaminu ECDL Base trwa nabór 80 Zadaj pytanie Zapisz się online
Kurs komputerowy przygotowujący do egzaminu ECDL Advance trwa nabór 91 Zadaj pytanie Zapisz się online

Szkolenia trwające i zakończone w przeciągu ostatniego miesiąca

Nazwa szkolenia Termin Liczba
godzin
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu od: 2022-11-28
do: 2022-12-13
48
Szkolenie podstawowe w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin od: 2022-11-19
do: 2022-11-20
24
LEGOterapia od: 2022-11-18
do: 2022-11-19
12
Szkolenie z zakresu kompetencji cyfrowych od: 2022-11-07
do: 2022-11-22
30