Nabór na szkolenia zdalne

Nazwa szkolenia Termin Liczba
godzin
Język angielski militarny Poziom 2 wg STANAG 6001 od: 2021-10-21
do: 2022-03-24
150 Zadaj pytanie Zapisz się online
Język angielski militarny Poziom 1 wg STANAG 6001 od: 2021-10-22
do: 2022-04-24
150 Zadaj pytanie Zapisz się online
Księgowość w małej firmie od: 2021-11-03
do: 2021-12-14
60 Zadaj pytanie Zapisz się online
Kurs projektowania ogrodów od: 2021-11-06
do: 2022-03-19
72 Zadaj pytanie Zapisz się online
Animator zabaw dla dzieci od: 2021-11-06
do: 2021-11-07
16 Zadaj pytanie Zapisz się online
Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym od: 2021-11-06
do: 2021-11-30
40 Zadaj pytanie Zapisz się online
Asystent nauczyciela wychowania przedszkolnego od: 2021-11-06
do: 2021-12-19
70 Zadaj pytanie Zapisz się online
Obsługa autoklawu od: 2021-11-20
do: 2021-11-21
12 Zadaj pytanie Zapisz się online
Język niemiecki - kurs dla początkujących od: 2021-11-20
do: 2021-12-19
60 Zadaj pytanie Zapisz się online
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV - obsługa, konserwacja, naprawy, montaż od: 2021-12-02
do: 2022-01-27
60 Zadaj pytanie Zapisz się online

Nabór na szkolenia stacjonarne

Nazwa szkolenia Termin Liczba
godzin
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na stanowiskach robotniczych trwa nabór 8 Zadaj pytanie Zapisz się online
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno - biurowych trwa nabór 8 Zadaj pytanie Zapisz się online
Zasady udzielania pierwszej pomocy trwa nabór 8 Zadaj pytanie Zapisz się online
Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym trwa nabór 55 Zadaj pytanie Zapisz się online
Kierownik wypoczynku trwa nabór 10 Zadaj pytanie Zapisz się online

Szkolenia trwające i zakończone w przeciągu ostatniego miesiąca

Nazwa szkolenia Termin Liczba
godzin
Zasady udzielania pierwszej pomocy od: 2021-10-18
do: 2021-10-29
8
Obsługa kasy fiskalnej od: 2021-10-15
do: 2021-10-29
8
Trening umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych od: 2021-10-15
do: 2021-10-29
10
Prawo energetyczne – wybrane przepisy od: 2021-10-15
do: 2021-10-15
1
Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym od: 2021-10-09
do: 2021-10-11
24
Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym od: 2021-10-09
do: 2021-10-11
55
Kadry i płace od: 2021-10-02
do: 2021-11-06
40
Obsługa programu PŁATNIK od: 2021-10-01
do: 2021-10-29
30
BEZPŁATNE KURSY dla osób przed 30 r.ż. od: 2021-09-30
do: 2021-11-30
8
Podstawy księgowości od: 2021-09-30
do: 2021-11-15
60
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu od: 2021-09-30
do: 2021-11-30
48
Eksploatacja urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV od: 2021-09-30
do: 2021-10-29
21
Specjalista ds. kadr i płac od: 2021-09-30
do: 2021-11-30
60
Obsługa komputera - kurs podstawowy od: 2021-09-30
do: 2021-11-15
40
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem od: 2021-09-30
do: 2021-10-15
35
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami od: 2021-09-28
do: 2021-09-30
16
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na stanowiskach robotniczych od: 2021-09-28
do: 2021-09-28
8
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno - biurowych od: 2021-09-28
do: 2021-09-28
8
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami od: 2021-09-27
do: 2021-09-28
16