Nr projektu: RPWM.10.02.00-28-0068/18
Tytuł projektu: Twój Cel - PRACA - kompleksowy program aktywizacji osób bezrobotnych z subregionu ełckiego

Rodzaj wsparcia / Nazwa szkolenia lub doradztwa (Nr kursu) Czas trwania Liczba
godzin
Wykonawca
Pośrednictwo pracy (8702/19) 2019-02-01 - 2019-04-18 24 OKZ Węgorzewo
Pośrednictwo pracy (8204/19) 2019-03-23 - 2019-04-25 20 OKZ Ełk
Pośrednictwo pracy (8452/19) 2019-04-01 - 2019-04-24 20 OKZ Olecko
Pośrednictwo pracy (8501/19) 2019-04-07 - 2019-05-08 18 OKZ Pisz
Pośrednictwo pracy (8455/19) 2019-09-03 - 2019-09-30 14 OKZ Olecko
Pośrednictwo pracy (8302/19) 2019-09-12 - 2019-09-13 4 OKZ Gołdap
Pośrednictwo pracy (8457/19) 2019-10-18 - 2019-12-31 10 OKZ Olecko
Pośrednictwo pracy (8206/19) 2019-12-03 - 2020-03-06 10 OKZ Ełk
Pośrednictwo pracy (8252/20) 2020-01-17 - 2020-02-28 2 OKZ Giżycko
Pośrednictwo pracy (8451/20) 2020-01-23 - 2020-02-04 7 OKZ Olecko
Pośrednictwo pracy (8501/20) 2020-02-18 - 2020-02-27 10 OKZ Pisz