Nr projektu: RPWM.10.02.00-28-0077/18
Tytuł projektu: Stawiam na aktywność - kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia

Rodzaj wsparcia / Nazwa szkolenia lub doradztwa (Nr kursu) Czas trwania Liczba
godzin
Wykonawca
Pośrednictwo pracy (8451/19) 2019-06-06 - 2019-09-30 58 OKZ Olecko
Pośrednictwo pracy (8203/19) 2019-07-01 - 2019-11-07 30 OKZ Ełk
Pośrednictwo pracy (8301/19) 2019-09-20 - 2019-09-27 8 OKZ Gołdap
Pośrednictwo pracy (8456/19) 2019-10-14 - 2019-12-31 10 OKZ Olecko
Pośrednictwo pracy (8301/20) 2020-02-20 - 2020-02-21 4 OKZ Gołdap
Pośrednictwo pracy (8201/20) 2020-03-02 - 2020-05-29 22 OKZ Ełk
Pośrednictwo pracy (8455/20) 2020-10-12 - 2020-12-31 18 OKZ Olecko
Pośrednictwo pracy (8451/21) 2021-02-15 - 2021-06-30 8 OKZ Olecko
Pośrednictwo pracy (8201/21) 2021-02-22 - 2021-02-22 2 OKZ Ełk