Nr projektu: POWR.01.02.01-28-0069/18
Tytuł projektu: MŁODZI I AKTYWNI – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia – II Edycja

Rodzaj wsparcia / Nazwa szkolenia lub doradztwa (Nr kursu) Czas trwania Liczba
godzin
Wykonawca
Pośrednictwo pracy (8201/19) 2019-03-09 - 2019-08-31 24 OKZ Ełk
Pośrednictwo pracy (8703/19) 2019-04-08 - 2019-04-23 32 OKZ Węgorzewo
Pośrednictwo pracy (8502/19) 2019-04-17 - 2019-12-04 46 OKZ Pisz
Pośrednictwo pracy (8453/19) 2019-05-06 - 2019-06-24 32 OKZ Olecko
Pośrednictwo pracy (8202/19) 2019-06-29 - 2019-09-09 22 OKZ Ełk
Pośrednictwo pracy (8454/19) 2019-09-23 - 2019-09-30 8 OKZ Olecko
Pośrednictwo pracy (8458/19) 2019-10-15 - 2019-12-31 8 OKZ Olecko
Pośrednictwo pracy (8205/19) 2019-11-19 - 2020-12-30 12 OKZ Ełk
Pośrednictwo pracy (8701/20) 2020-01-17 - 2020-01-18 6 OKZ Węgorzewo
Pośrednictwo pracy (8452/20) 2020-01-17 - 2020-01-27 10 OKZ Olecko
Pośrednictwo pracy (8251/20) 2020-01-22 - 2020-03-31 6 OKZ Giżycko