Nr projektu: POWR.01.02.01-20-0014/18
Tytuł projektu: Rozwój z POWERem - kompleksowy program aktywizacji osób młodych do 30 roku życia

Rodzaj wsparcia / Nazwa szkolenia lub doradztwa (Nr kursu) Czas trwania Liczba
godzin
Wykonawca
Pośrednictwo pracy (8551/19) 2019-04-02 - 2020-09-30 33 OKZ Siemiatycze
Pośrednictwo pracy (8051/19) 2019-05-18 - 2020-02-24 39 OKZ Białystok
Pośrednictwo pracy (8151/19) 2019-07-01 - 2020-02-29 26 OKZ Bielsk Podlaski
Pośrednictwo pracy (8401/19) 2019-09-20 - 2020-09-18 25 OKZ Hajnówka