Nr projektu: POWR.01.02.01-20-0007/18
Tytuł projektu: Młodzi na Start - aktywizacja zawodowa osób młodych do 30 roku życia

Rodzaj wsparcia / Nazwa szkolenia lub doradztwa (Nr kursu) Czas trwania Liczba
godzin
Wykonawca
Pośrednictwo pracy (8052/19) 2019-04-06 - 2020-03-30 111 OKZ Białystok
Pośrednictwo pracy (8601/19) 2019-05-08 - 2020-02-29 116 OKZ Sokółka