Nr projektu: RPPD.02.01.00-20-0258/18
Tytuł projektu: Kierunek PRACA - kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo po 30 roku życia

Rodzaj wsparcia / Nazwa szkolenia lub doradztwa (Nr kursu) Czas trwania Liczba
godzin
Wykonawca
Pośrednictwo pracy (8053/19) 2019-10-01 - 2021-10-31 154 OKZ Białystok
Pośrednictwo pracy (8603/19) 2019-11-05 - 2020-12-31 100 OKZ Sokółka
Pośrednictwo pracy (8602/21) 2021-06-12 - 2021-08-31 16 OKZ Sokółka