Nr projektu: RPPD.02.01.00-20-0261/18
Tytuł projektu: Wyższe Kwalifikacje - Większe Możliwości - kompleksowy program wsparcia osób pracujących

Rodzaj wsparcia / Nazwa szkolenia lub doradztwa (Nr kursu) Czas trwania Liczba
godzin
Wykonawca
Pośrednictwo pracy (8054/19) 2019-10-21 - 2020-12-30 8 OKZ Białystok
Pośrednictwo pracy (8602/19) 2019-11-04 - 2020-12-31 52 OKZ Sokółka
Pośrednictwo pracy (8051/20) 2020-01-29 - 2021-03-30 100 OKZ Białystok
Pośrednictwo pracy (8603/21) 2021-06-01 - 2021-08-31 32 OKZ Sokółka
Pośrednictwo pracy (8051/21) 2021-06-08 - 2021-07-03 40 OKZ Białystok