Nr projektu: POWR.01.02.01-20-0014/19
Tytuł projektu: Młodzi na Start - aktywizacja zawodowa osób młodych do 30 roku życia – II edycja

Rodzaj wsparcia / Nazwa szkolenia lub doradztwa (Nr kursu) Czas trwania Liczba
godzin
Wykonawca
Pośrednictwo pracy (8601/20) 2020-02-01 - 2021-01-31 92 OKZ Sokółka
Pośrednictwo pracy (8052/20) 2020-03-05 - 2021-09-30 161 OKZ Białystok
Pośrednictwo pracy (8601/21) 2021-06-15 - 2021-09-26 24 OKZ Sokółka