Nr projektu: POWR.01.02.01-28-0054/19
Tytuł projektu: MŁODZI I AKTYWNI - kompleksowe wsparcie osób do 29 roku życia

Rodzaj wsparcia / Nazwa szkolenia lub doradztwa (Nr kursu) Czas trwania Liczba
godzin
Wykonawca
Pośrednictwo pracy (8453/20) 2020-06-04 - 2022-12-31 56 OKZ Olecko
Pośrednictwo pracy (8202/20) 2020-06-20 - 2021-12-31 52 OKZ Ełk
Pośrednictwo pracy (8703/20) 2020-07-03 - 2022-12-31 44 OKZ Węgorzewo
Pośrednictwo pracy (8503/20) 2020-07-30 - 2022-12-31 40 OKZ Pisz
Pośrednictwo pracy (8302/20) 2020-08-10 - 2022-12-31 24 OKZ Gołdap
Pośrednictwo pracy (8254/20) 2020-08-24 - 2022-12-01 46 OKZ Giżycko