Nr projektu: RPWM.02.03.02-28-0024/16
Tytuł projektu: NOWE KWALIFIKACJE – rozwój kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych - II Edycja

Rodzaj wsparcia / Nazwa szkolenia lub doradztwa (Nr kursu) Czas trwania Liczba
godzin
Liczba
uczestników
Wykonawca
Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (1493/17) 2017-10-28 - 2018-12-15 540 12 OKZ Ełk
Prowadzenie rachunkowości (1766/17) 2017-12-16 - 2018-12-02 520 11 OKZ Olecko
Prowadzenie Rachunkowości (1603/18) 2018-02-24 - 2019-04-27 600 12 OKZ Giżycko
Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (1604/18) 2018-02-24 - 2019-04-27 620 14 OKZ Giżycko
Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (1605/18) 2018-02-24 - 2019-05-26 690 11 OKZ Giżycko
Prowadzenie Rachunkowości (2003/18) 2018-02-24 - 2019-04-27 520 18 OKZ Węgorzewo
Prowadzenie rachunkowości (1708/18) 2018-02-24 - 2019-04-07 520 11 OKZ Olecko
Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (1334/18) 2018-03-24 - 2019-05-11 690 13 OKZ Ełk
Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (1335/18) 2018-03-24 - 2019-05-11 540 13 OKZ Ełk
Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (1918/18) 2018-04-14 - 2019-05-16 540 16 OKZ Pisz
Prowadzenie Rachunkowości (1360/18) 2018-05-11 - 2019-05-17 520 13 OKZ Ełk
Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (1381/18) 2018-06-22 - 2019-05-12 546 13 OKZ Ełk
Prowadzenie rachunkowości (1725/18) 2018-09-15 - 2019-05-12 520 14 OKZ Olecko
Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (1462/18) 2018-10-13 - 2019-05-11 540 14 OKZ Ełk
Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych (1480/18) 2018-11-24 - 2019-05-17 390 11 OKZ Ełk