Nr projektu: RPWM.10.02.00-28-0068/18
Tytuł projektu: Twój Cel - PRACA - kompleksowy program aktywizacji osób bezrobotnych z subregionu ełckiego

Rodzaj wsparcia / Nazwa szkolenia lub doradztwa (Nr kursu) Czas trwania Liczba
godzin
Liczba
uczestników
Wykonawca
Indywidualny Plan Działania (4408/18) 2018-11-30 - 2019-03-08 20 10 OKZ Ełk
Obsługa autoklawu (1496/18) 2018-12-10 - 2018-12-10 4 1 OKZ Ełk
Doskonalący we fryzjerstwie (1497/18) 2018-12-11 - 2018-12-31 60 1 OKZ Ełk
Pracownik ds. kadr i płac z znajomością języka angielskiego oraz umiejętnością obsługi klienta (1500/18) 2018-12-14 - 2019-03-26 104 2 OKZ Ełk
Indywidualny Plan Działania (4603/18) 2018-12-19 - 2018-12-20 8 4 OKZ Pisz
Indywidualny Plan Działania (4601/19) 2019-01-03 - 2019-01-30 6 3 OKZ Pisz
Grafik komputerowy z uprawnieniami elektrycznymi (1306/19) 2019-01-14 - 2019-02-04 66 1 OKZ Ełk
Pracownik ds. kadr i płac z modułem języka angielskiego (1901/19) 2019-01-14 - 2019-02-07 93 3 OKZ Pisz
Indywidualny Plan Działania (4451/19) 2019-01-19 - 2019-01-19 4 2 OKZ Giżycko
Poradnictwo zawodowe (4452/19) 2019-01-20 - 2019-01-20 6 2 OKZ Giżycko
Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej (1318/19) 2019-01-25 - 2019-03-31 245 1 OKZ Ełk
Indywidualny Plan Działania (4501/19) 2019-01-28 - 2019-02-04 20 10 OKZ Olecko
Poradnictwo zawodowe (4503/19) 2019-01-29 - 2019-02-06 30 10 OKZ Olecko
Podstawy fotografii z modułem języka angielskiego (1906/19) 2019-01-30 - 2019-02-24 103 2 OKZ Pisz
Indywidualny Plan Działania (4651/19) 2019-01-30 - 2019-02-27 24 12 OKZ Węgorzewo
Opiekun osób starszych (1704/19) 2019-02-09 - 2019-04-14 50 3 OKZ Olecko
Poradnictwo zawodowe (4653/19) 2019-02-18 - 2019-03-04 33 11 OKZ Węgorzewo
Masaż klasyczny, sportowy i leczniczy (1705/19) 2019-02-23 - 2019-04-28 60 2 OKZ Olecko
Cukiernik z modułem języka angielskiego (1912/19) 2019-02-25 - 2019-05-22 16 1 OKZ Pisz
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne (1353/19) 2019-03-01 - 2019-03-02 16 1 OKZ Ełk
Wsparcie mentorskie (6203/19) 2019-03-01 - 2019-07-02 100 10 OKZ Ełk
Warsztaty kreowania wizerunku (2002/19) 2019-03-01 - 2019-03-01 8 11 OKZ Węgorzewo
Opiekun osób starszych i zależnych (2004/19) 2019-03-04 - 2019-04-02 60 3 OKZ Węgorzewo
Indywidualny Plan Działania (4603/19) 2019-03-04 - 2019-03-04 6 3 OKZ Pisz
Pracownik ds. kadrowych i płacowych (2005/19) 2019-03-04 - 2019-03-28 80 4 OKZ Węgorzewo
Kurs komputerowy przygotowujący do egzaminu ECDL (1709/19) 2019-03-04 - 2019-03-27 30 7 OKZ Olecko
Język angielski – kurs dla początkujących A1 (2006/19) 2019-03-05 - 2019-04-06 50 6 OKZ Węgorzewo
Pracownik ds. kadr i płac z modułem języka angielskiego (1913/19) 2019-03-05 - 2019-03-25 93 3 OKZ Pisz
Poradnictwo zawodowe (4404/19) 2019-03-05 - 2019-03-20 30 10 OKZ Ełk
Pracownik ds. kadrowych i płacowych (1710/19) 2019-03-09 - 2019-04-27 60 2 OKZ Olecko
Warsztaty kreowania wizerunku (1355/19) 2019-03-10 - 2019-03-10 8 10 OKZ Ełk
Kierowca operator wózków jezdniowych: Wózki podnośnikowe, z wyłączeniem specjalizowanych dla typu: II WJO (2009/19) 2019-03-11 - 2019-03-22 44 1 OKZ Węgorzewo
Wsparcie mentorskie (6502/19) 2019-03-12 - 2019-04-26 90 9 OKZ Pisz
Wsparcie mentorskie (6452/19) 2019-03-17 - 2019-06-26 100 10 OKZ Olecko
Wsparcie mentorskie (6701/19) 2019-03-18 - 2019-04-11 100 10 OKZ Węgorzewo
Handlowiec - sprzedawca detalista (1719/19) 2019-03-19 - 2019-04-05 88 1 OKZ Olecko
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - poziom zaawansowany (1376/19) 2019-03-27 - 2019-04-05 50 1 OKZ Ełk
Warsztaty kreowania wizerunku (1920/19) 2019-03-31 - 2019-03-31 8 8 OKZ Pisz
Poradnictwo zawodowe (4604/19) 2019-04-01 - 2019-04-09 27 9 OKZ Pisz
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV - prace pomiarowe (1378/19) 2019-04-05 - 2019-04-08 28 1 OKZ Ełk
Warsztaty kreowania wizerunku (1736/19) 2019-04-14 - 2019-04-14 8 5 OKZ Olecko
Warsztaty kreowania wizerunku (1743/19) 2019-04-28 - 2019-04-28 8 5 OKZ Olecko
Indywidualny Plan Działania (4554/19) 2019-05-22 - 2019-05-24 4 2 OKZ Gołdap
Spawanie metodą MAG - 135 (1811/19) 2019-06-03 - 2019-06-28 116 1 OKZ Gołdap
Spawanie metodą TIG - 141 (1813/19) 2019-06-03 - 2019-06-28 116 1 OKZ Gołdap
Poradnictwo zawodowe (4556/19) 2019-06-05 - 2019-06-12 6 2 OKZ Gołdap
Indywidualny Plan Działania (4520/19) 2019-06-18 - 2019-06-18 2 1 OKZ Olecko
Kelner (1759/19) 2019-06-24 - 2019-06-28 50 1 OKZ Olecko
Indywidualny Plan Działania (4521/19) 2019-07-03 - 2019-07-03 4 2 OKZ Olecko
Wsparcie mentorskie (6457/19) 2019-07-05 - 2019-12-31 120 12 OKZ Olecko
Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie (1763/19) 2019-07-06 - 2019-08-04 80 2 OKZ Olecko
Warsztaty kreowania wizerunku (1818/19) 2019-07-13 - 2019-07-13 8 2 OKZ Gołdap
Poradnictwo zawodowe (4525/19) 2019-07-13 - 2019-07-27 9 3 OKZ Olecko
Wsparcie mentorskie (6303/19) 2019-07-18 - 2019-09-24 20 2 OKZ Gołdap
Indywidualny Plan Działania (4526/19) 2019-08-07 - 2019-08-07 4 2 OKZ Olecko
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV - obsługa, konserwacja, naprawy, montaż (1769/19) 2019-08-08 - 2019-09-26 80 2 OKZ Olecko
Poradnictwo zawodowe (4527/19) 2019-08-13 - 2019-08-20 6 2 OKZ Olecko
Obsługa autoklawu (1772/19) 2019-08-31 - 2019-09-08 15 1 OKZ Olecko
Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV w budownictwie (1777/19) 2019-09-07 - 2019-09-07 8 2 OKZ Olecko
Warsztaty kreowania wizerunku (1780/19) 2019-09-15 - 2019-09-15 8 3 OKZ Olecko
Indywidualny Plan Działania (4533/19) 2019-09-18 - 2019-09-20 4 2 OKZ Olecko
Asystent nauczyciela wychowania przedszkolnego z obsługą komputera (1783/19) 2019-10-01 - 2019-10-30 130 1 OKZ Olecko
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (1785/19) 2019-10-01 - 2019-10-15 35 1 OKZ Olecko
Indywidualny Plan Działania (4536/19) 2019-10-02 - 2019-10-02 6 3 OKZ Olecko
Konserwator terenów zielonych (1788/19) 2019-10-07 - 2019-10-31 152 1 OKZ Olecko
Indywidualny Plan Działania (4411/19) 2019-10-10 - 2019-11-19 6 3 OKZ Ełk
Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym (1792/19) 2019-10-11 - 2019-10-22 36 1 OKZ Olecko
Operator przenośnych żurawi przeładunkowych HDS (1793/19) 2019-10-12 - 2019-10-25 35 2 OKZ Olecko
Poradnictwo zawodowe (4540/19) 2019-10-16 - 2019-10-26 15 5 OKZ Olecko
Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV - przygotowanie do weryfikacji uprawnień (1462/19) 2019-10-18 - 2019-10-18 6 1 OKZ Ełk
Opiekun osób starszych (1795/19) 2019-10-19 - 2019-10-29 40 1 OKZ Olecko
Poradnictwo zawodowe (4413/19) 2019-10-21 - 2019-11-25 9 3 OKZ Ełk
Komputerowe prowadzenie sprzedaży z pakietem ECDL (1464/19) 2019-10-25 - 2019-11-29 66 1 OKZ Ełk
Wsparcie mentorskie (6207/19) 2019-11-04 - 2020-01-29 30 3 OKZ Ełk
Nowoczesny pracownik ogólnobudowlany z językiem angielskim (1614/19) 2019-11-13 - 2019-12-14 110 1 OKZ Giżycko
Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Perspektywie Finansowej 2014-2020 wraz z pakietem ECDL (1467/19) 2019-11-14 - 2020-02-20 52 1 OKZ Ełk
Indywidualny Plan Działania (4543/19) 2019-11-15 - 2019-11-15 4 2 OKZ Olecko
Kurs krawiecki (2454/19) 2019-11-16 - 2019-12-14 60 1 OKZ Olecko
Opiekun osób starszych (2456/19) 2019-11-16 - 2019-12-14 50 1 OKZ Olecko
Warsztaty kreowania wizerunku (2452/19) 2019-11-16 - 2019-11-16 8 5 OKZ Olecko
Poradnictwo zawodowe (4544/19) 2019-11-22 - 2019-11-22 6 2 OKZ Olecko
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV - obsługa, konserwacja, naprawy oraz montaż (1479/19) 2019-11-29 - 2019-11-30 14 1 OKZ Ełk
Wsparcie mentorskie (6253/19) 2019-12-03 - 2020-02-28 10 1 OKZ Giżycko
Warsztaty kreowania wizerunku (1469/19) 2019-12-15 - 2019-12-15 8 3 OKZ Ełk
Warsztaty kreowania wizerunku (2024/19) 2019-12-16 - 2019-12-16 8 1 OKZ Węgorzewo
Kurs komputerowy przygotowujący do egzaminu ECDL (1701/20) 2020-01-11 - 2020-01-25 20 1 OKZ Olecko
Indywidualny Plan Działania (4501/20) 2020-01-15 - 2020-01-15 4 2 OKZ Olecko
Wsparcie mentorskie (6451/20) 2020-01-16 - 2020-03-31 30 3 OKZ Olecko
Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie (1703/20) 2020-01-17 - 2020-01-30 80 1 OKZ Olecko
Indywidualny Plan Działania (4601/20) 2020-01-21 - 2020-01-27 10 5 OKZ Pisz
Indywidualny Plan Działania (4504/20) 2020-01-22 - 2020-01-22 2 1 OKZ Olecko
Podstawy obsługi komputera ECDL Base (1906/20) 2020-01-22 - 2020-01-30 40 2 OKZ Pisz
Profesjonalny pracownik biurowy (1907/20) 2020-01-22 - 2020-02-03 35 1 OKZ Pisz
Poradnictwo zawodowe (4505/20) 2020-01-23 - 2020-01-29 9 3 OKZ Olecko
Obsługa autoklawu (1704/20) 2020-01-25 - 2020-01-26 15 2 OKZ Olecko
Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV w budownictwie (1706/20) 2020-01-26 - 2020-01-26 8 1 OKZ Olecko
Grafika komputerowa (1708/20) 2020-01-27 - 2020-02-08 48 1 OKZ Olecko
Asystent nauczyciela przedszkola z obsługą komputera (1908/20) 2020-01-28 - 2020-02-14 96 3 OKZ Pisz
Warsztaty kreowania wizerunku (1709/20) 2020-02-01 - 2020-02-01 8 5 OKZ Olecko
Indywidualny Plan Działania (4402/20) 2020-02-04 - 2020-02-04 4 2 OKZ Ełk
Poradnictwo zawodowe (4403/20) 2020-02-05 - 2020-02-07 6 2 OKZ Ełk
Profesjonalna obsługa klienta z umiejętnością obsługi pakietu Excel oraz znajomością języka angielskiego (1323/20) 2020-02-10 - 2020-03-12 70 2 OKZ Ełk
Wsparcie mentorskie (6601/20) 2020-02-18 - 2020-03-12 50 5 OKZ Pisz
Warsztaty kreowania wizerunku (1326/20) 2020-02-22 - 2020-02-22 8 2 OKZ Ełk
Wsparcie mentorskie (6202/20) 2020-03-26 - 2020-05-12 20 2 OKZ Ełk
Warsztaty kreowania wizerunku (1917/20) 2020-04-16 - 2020-04-17 8 5 OKZ Pisz
Poradnictwo zawodowe (4603/20) 2020-05-20 - 2020-05-28 15 5 OKZ Pisz