Nr projektu: RPWM.10.02.00-28-0073/18
Tytuł projektu: Nowe kwalifikacje - Nowe perspektywy - kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia

Rodzaj wsparcia / Nazwa szkolenia lub doradztwa (Nr kursu) Czas trwania Liczba
godzin
Liczba
uczestników
Wykonawca
Indywidualny Plan Działania (4606/19) 2019-05-06 - 2020-01-27 80 40 OKZ Pisz
Wsparcie mentorskie (6503/19) 2019-05-08 - 2020-07-02 272 33 OKZ Pisz
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (1925/19) 2019-05-10 - 2019-05-19 40 2 OKZ Pisz
Indywidualny Plan Działania (4655/19) 2019-05-23 - 2019-06-05 6 3 OKZ Węgorzewo
Instalacje elektroenergetyczne oraz urządzenia napędowe i oświetlenia elektrycznego o napięciu do 1 kV - obsługa, konserwacja, naprawy, montaż i nadzór (1933/19) 2019-06-03 - 2019-06-13 25 2 OKZ Pisz
Profesjonalny pracownik biurowy (1934/19) 2019-06-08 - 2019-06-30 80 2 OKZ Pisz
Poradnictwo zawodowe (4656/19) 2019-06-10 - 2019-06-13 9 3 OKZ Węgorzewo
Wsparcie mentorskie (6703/19) 2019-06-14 - 2019-06-28 27 3 OKZ Węgorzewo
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (1946/19) 2019-06-28 - 2019-07-05 40 1 OKZ Pisz
Indywidualny Plan Działania (4457/19) 2019-07-08 - 2021-06-30 42 21 OKZ Giżycko
Poradnictwo zawodowe (4458/19) 2019-07-08 - 2021-10-30 63 21 OKZ Giżycko
Warsztaty kreowania wizerunku (1949/19) 2019-07-20 - 2019-07-20 8 7 OKZ Pisz
Profesjonalny pracownik biurowy (1951/19) 2019-08-08 - 2019-09-01 80 4 OKZ Pisz
Spawanie metodą MAG - 135 (1954/19) 2019-08-30 - 2019-10-05 146 4 OKZ Pisz
Pracownik ds. kadr i płac z modułem języka angielskiego (1958/19) 2019-09-13 - 2019-10-06 96 3 OKZ Pisz
Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych z modułem języka angielskiego (1961/19) 2019-09-16 - 2019-10-03 98 1 OKZ Pisz
Indywidualny Plan Działania (4657/19) 2019-09-26 - 2020-03-31 60 30 OKZ Węgorzewo
Poradnictwo zawodowe (4658/19) 2019-09-30 - 2020-03-14 87 29 OKZ Węgorzewo
Poradnictwo zawodowe (4610/19) 2019-09-30 - 2020-02-27 66 22 OKZ Pisz
Palacz kotłów co opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym (1966/19) 2019-10-05 - 2019-10-09 20 1 OKZ Pisz
Spawanie acetylenowo-tlenowe -311 (1969/19) 2019-10-11 - 2019-11-30 146 2 OKZ Pisz
Podstawy obsługi komputera ECDL Base (1971/19) 2019-10-11 - 2019-10-30 60 3 OKZ Pisz
Kucharz (1973/19) 2019-10-23 - 2019-11-08 60 2 OKZ Pisz
Pracownik ds. kadrowych i płacowych z językiem angielskim (2016/19) 2019-10-29 - 2019-12-03 130 1 OKZ Węgorzewo
Grafika komputerowa z pakietem Corel z językiem angielskim (2019/19) 2019-11-04 - 2019-11-28 110 1 OKZ Węgorzewo
Asystent nauczyciela przedszkola z obsługą komputera (1979/19) 2019-11-05 - 2019-12-02 96 5 OKZ Pisz
Nowoczesny pracownik ogólnobudowlany z językiem angielskim (1613/19) 2019-11-13 - 2019-12-14 110 1 OKZ Giżycko
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (1982/19) 2019-11-20 - 2019-12-04 35 5 OKZ Pisz
Instalacje elektroenergetyczne oraz urządzenia napędowe i oświetlenia elektrycznego o napięciu do 1 kV - obsługa, konserwacja, naprawy, montaż i nadzór (1986/19) 2019-11-21 - 2019-11-24 25 1 OKZ Pisz
Wsparcie mentorskie (6705/19) 2019-11-25 - 2020-05-13 195 27 OKZ Węgorzewo
Profesjonalny pracownik biurowy z obsługą komputera (1987/19) 2019-11-27 - 2019-12-13 67 2 OKZ Pisz
Warsztaty kreowania wizerunku (1990/19) 2019-12-01 - 2019-12-01 8 10 OKZ Pisz
Wsparcie mentorskie (6254/19) 2019-12-02 - 2021-09-30 115 14 OKZ Giżycko
Handlowiec sprzedawca z językiem angielskim (2020/19) 2019-12-02 - 2020-01-15 120 1 OKZ Węgorzewo
Instalacje elektroenergetyczne oraz urządzenia napędowe i oświetlenia elektrycznego o napięciu do 1 kV - obsługa, konserwacja, naprawy, montaż (2022/19) 2019-12-09 - 2019-12-13 25 1 OKZ Węgorzewo
Warsztaty kreowania wizerunku (2023/19) 2019-12-16 - 2019-12-16 8 8 OKZ Węgorzewo
Warsztaty kreowania wizerunku (1902/20) 2020-01-18 - 2020-01-18 8 8 OKZ Pisz
Asystent nauczyciela przedszkola z obsługą komputera (1909/20) 2020-01-28 - 2020-02-14 96 1 OKZ Pisz
Handlowiec - sprzedawca detaliczny i hurtowy (2001/20) 2020-02-25 - 2020-05-20 115 5 OKZ Węgorzewo
Instalacje elektroenergetyczne oraz urządzenia napędowe i oświetnlenia elektrycznego o napięciu do 1 kV (2002/20) 2020-03-10 - 2020-03-14 25 9 OKZ Węgorzewo
Kadry i Płace (1607/20) 2020-06-02 - 2020-07-30 80 5 OKZ Giżycko
Warsztaty kreowania wizerunku (2009/20) 2020-07-14 - 2020-07-14 8 11 OKZ Węgorzewo
Warsztaty kreowania wizerunku (2010/20) 2020-07-15 - 2020-07-15 8 11 OKZ Węgorzewo
Warsztaty kreowania wizerunku (1609/20) 2020-07-20 - 2020-07-20 8 10 OKZ Giżycko
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (2006/20) 2020-08-31 - 2020-09-10 55 11 OKZ Węgorzewo
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne do 1kV - przygotowanie do weryfikacji uprawnień Grupa 1 (1611/20) 2020-09-12 - 2020-09-26 30 2 OKZ Giżycko
Indywidualny Plan Działania (4656/20) 2020-12-10 - 2020-12-10 2 1 OKZ Węgorzewo
Poradnictwo zawodowe (4657/20) 2020-12-11 - 2020-12-14 3 1 OKZ Węgorzewo
Warsztaty kreowania wizerunku (2026/20) 2020-12-21 - 2020-12-21 8 1 OKZ Węgorzewo
Indywidualny Plan Działania (4601/21) 2021-01-25 - 2021-10-31 32 16 OKZ Pisz
Asystent nauczyciela wychowania przedszkolnego (1709/21) 2021-01-26 - 2021-02-27 70 2 OKZ Olecko
Indywidualny Plan Działania (4651/21) 2021-01-29 - 2021-09-06 20 10 OKZ Węgorzewo
Poradnictwo zawodowe (4652/21) 2021-02-01 - 2021-09-08 30 10 OKZ Węgorzewo
Warsztaty kreowania wizerunku (1603/21) 2021-02-05 - 2021-02-05 8 2 OKZ Giżycko
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - poziom podstawowy (1905/21) 2021-02-13 - 2021-02-28 56 3 OKZ Pisz
Poradnictwo zawodowe (4602/21) 2021-02-13 - 2021-10-31 45 15 OKZ Pisz
Pracownik ds. kadrowych i płacowych (1906/21) 2021-02-13 - 2021-03-13 94 2 OKZ Pisz
Wsparcie mentorskie (6601/21) 2021-02-19 - 2021-10-31 102 14 OKZ Pisz
Operator wózków jezdniowych: Wózki podnośnikowe, z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (2006/21) 2021-02-22 - 2021-03-05 44 3 OKZ Węgorzewo
Warsztaty kreowania wizerunku (1610/21) 2021-02-27 - 2021-02-27 8 4 OKZ Giżycko
Wsparcie mentorskie (4653/21) 2021-03-01 - 2021-09-27 80 11 OKZ Węgorzewo
Obsługa żurawi stacjonarnych (1911/21) 2021-03-02 - 2021-03-05 30 5 OKZ Pisz
Operator przenośnych żurawi przeładunkowych HDS (2012/21) 2021-03-03 - 2021-03-06 23 1 OKZ Węgorzewo
Obsługa podestów ruchomych (2014/21) 2021-03-08 - 2021-03-13 35 2 OKZ Węgorzewo
Operator wózków jezdniowych: Wózki podnośnikowe, z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (2011/21) 2021-03-08 - 2021-03-25 44 1 OKZ Węgorzewo
Przerzynka drewna okrągłego, leżącego pilarką spalinową (łańcuchową) (2020/21) 2021-03-20 - 2021-03-20 8 2 OKZ Węgorzewo
Warsztaty kreowania wizerunku (1916/21) 2021-03-27 - 2021-03-27 8 6 OKZ Pisz
Warsztaty kreowania wizerunku (2025/21) 2021-03-27 - 2021-03-27 8 8 OKZ Węgorzewo
Warsztaty kreowania wizerunku (1917/21) 2021-03-28 - 2021-03-28 8 6 OKZ Pisz
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych (1921/21) 2021-05-10 - 2021-05-28 35 4 OKZ Pisz
Kreowania wizerunku (1939/21) 2021-07-10 - 2021-07-10 8 1 OKZ Pisz
Palacz kotłów CO opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym (1942/21) 2021-08-11 - 2021-08-12 10 1 OKZ Pisz
Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym (2033/21) 2021-09-13 - 2021-09-21 25 2 OKZ Węgorzewo
Warsztaty kreowania wizerunku (2036/21) 2021-09-30 - 2021-09-30 8 2 OKZ Węgorzewo
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Base (1950/21) 2021-10-23 - 2021-10-29 28 2 OKZ Pisz