Nr projektu: RPWM.10.02.00-28-0077/18
Tytuł projektu: Stawiam na aktywność - kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia

Rodzaj wsparcia / Nazwa szkolenia lub doradztwa (Nr kursu) Czas trwania Liczba
godzin
Liczba
uczestników
Wykonawca
Indywidualny Plan Działania (4508/19) 2019-03-09 - 2019-03-15 10 5 OKZ Olecko
Obsługa autoklawu (1715/19) 2019-03-16 - 2019-03-17 15 4 OKZ Olecko
Organizacja przyjęć gastronomicznych (1722/19) 2019-03-23 - 2019-05-11 45 1 OKZ Olecko
Kelner (1720/19) 2019-03-24 - 2019-05-12 50 1 OKZ Olecko
Indywidualny Plan Działania (4509/19) 2019-03-25 - 2019-04-01 12 6 OKZ Olecko
Handlowiec - sprzedawca detalista (1725/19) 2019-03-30 - 2019-04-17 88 3 OKZ Olecko
Opiekun osób starszych (1726/19) 2019-03-30 - 2019-04-27 50 3 OKZ Olecko
Indywidualny Plan Działania (4510/19) 2019-04-05 - 2019-04-07 20 10 OKZ Olecko
Poradnictwo zawodowe (4511/19) 2019-04-06 - 2019-05-05 33 11 OKZ Olecko
Język niemiecki - kurs dla początkujących (1729/19) 2019-04-08 - 2019-04-30 50 1 OKZ Olecko
Palacz kotłów wodnych i parowych opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym (1730/19) 2019-04-09 - 2019-04-29 55 3 OKZ Olecko
Wsparcie mentorskie (6453/19) 2019-04-09 - 2019-07-04 130 13 OKZ Olecko
Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie (1737/19) 2019-04-13 - 2019-06-01 60 5 OKZ Olecko
Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie (1738/19) 2019-04-14 - 2019-06-02 60 5 OKZ Olecko
Indywidualny Plan Działania (4512/19) 2019-04-24 - 2019-04-30 6 3 OKZ Olecko
Poradnictwo zawodowe (4513/19) 2019-04-27 - 2019-05-12 30 10 OKZ Olecko
Wsparcie mentorskie (6454/19) 2019-05-02 - 2019-06-30 115 12 OKZ Olecko
Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV - w budownictwie (1744/19) 2019-05-04 - 2019-05-04 8 10 OKZ Olecko
Obsługa autoklawu dla przemysłu spożywczego (1747/19) 2019-05-04 - 2019-05-05 15 2 OKZ Olecko
Indywidualny Plan Działania (4405/19) 2019-05-06 - 2019-07-09 14 7 OKZ Ełk
Obsługa biura podróży z zastosowaniem programów MerlinX i Iris Plus oraz pakietem ECDL (1394/19) 2019-05-13 - 2019-06-30 72 1 OKZ Ełk
Techniki strzyżenia, koloryzacji we fryzjerstwie (1395/19) 2019-05-14 - 2019-05-22 40 1 OKZ Ełk
Kurs komputerowy przygotowujący do egzaminu ECDL (1749/19) 2019-05-20 - 2019-06-05 50 1 OKZ Olecko
Pracownik ds.kadrowych i płacowych (1750/19) 2019-05-20 - 2019-06-18 50 1 OKZ Olecko
Cukiernik (1751/19) 2019-05-20 - 2019-06-11 132 1 OKZ Olecko
Indywidualny Plan Działania (4555/19) 2019-05-21 - 2019-05-24 8 4 OKZ Gołdap
Warsztaty kreowania wizerunku (1754/19) 2019-05-25 - 2019-05-25 8 11 OKZ Olecko
Indywidualny Plan Działania (4515/19) 2019-05-29 - 2019-05-30 6 3 OKZ Olecko
Spawanie metodą MAG - 135 (1812/19) 2019-06-03 - 2019-06-28 116 3 OKZ Gołdap
Spawanie metodą TIG - 141 (1814/19) 2019-06-03 - 2019-06-28 116 1 OKZ Gołdap
Poradnictwo zawodowe (4557/19) 2019-06-03 - 2019-06-11 12 4 OKZ Gołdap
Handlowiec - sprzedawca detalista z obsługą komputera (1755/19) 2019-06-04 - 2019-06-18 88 2 OKZ Olecko
Poradnictwo zawodowe (4517/19) 2019-06-07 - 2019-06-10 9 3 OKZ Olecko
Asystent nauczyciela wychowania przedszkolnego (1757/19) 2019-06-10 - 2019-07-03 110 2 OKZ Olecko
Pracownik ds. kadrowych i płacowych (1405/19) 2019-06-12 - 2019-07-11 118 1 OKZ Ełk
Poradnictwo zawodowe (4518/19) 2019-06-12 - 2019-06-17 9 3 OKZ Olecko
Nowoczesne techniki sprzedaży z pakietem ECDL (1406/19) 2019-06-18 - 2019-06-30 62 1 OKZ Ełk
Wsparcie mentorskie (6456/19) 2019-06-26 - 2019-10-28 136 16 OKZ Olecko
Indywidualny Plan Działania (4519/19) 2019-06-28 - 2019-06-28 4 2 OKZ Olecko
Warsztaty kreowania wizerunku (1760/19) 2019-06-29 - 2019-06-29 8 10 OKZ Olecko
Wsparcie mentorskie (6204/19) 2019-07-02 - 2020-02-03 66 7 OKZ Ełk
Cukiernik (1761/19) 2019-07-03 - 2019-07-26 132 2 OKZ Olecko
Indywidualny Plan Działania (4522/19) 2019-07-04 - 2019-07-04 6 3 OKZ Olecko
Poradnictwo zawodowe (4406/19) 2019-07-05 - 2019-08-30 15 5 OKZ Ełk
Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie (1764/19) 2019-07-06 - 2019-08-04 80 1 OKZ Olecko
Opiekun osób starszych (1765/19) 2019-07-06 - 2019-07-21 40 2 OKZ Olecko
Poradnictwo zawodowe (4524/19) 2019-07-12 - 2019-07-27 15 5 OKZ Olecko
Warsztaty kreowania wizerunku (1819/19) 2019-07-13 - 2019-07-13 8 4 OKZ Gołdap
Wsparcie mentorskie (6302/19) 2019-07-17 - 2019-09-19 40 4 OKZ Gołdap
Indywidualny Plan Działania (4408/19) 2019-08-09 - 2019-10-08 14 7 OKZ Ełk
Warsztaty kreowania wizerunku (1415/19) 2019-08-19 - 2019-08-20 8 7 OKZ Ełk
Poradnictwo zawodowe (4409/19) 2019-08-26 - 2019-11-28 21 7 OKZ Ełk
Wizażysta z umiejętnością przedłużania paznokci oraz uprawnieniami do obsługi autoklawa (1417/19) 2019-08-31 - 2019-09-23 41 1 OKZ Ełk
Obsługa autoklawu (1770/19) 2019-08-31 - 2019-09-08 15 3 OKZ Olecko
Kurs komputerowy przygotowujący do egzaminu ECDL (1773/19) 2019-09-03 - 2019-09-26 40 2 OKZ Olecko
Wsparcie mentorskie (6205/19) 2019-09-03 - 2020-02-03 84 8 OKZ Ełk
Indywidualny Plan Działania (4529/19) 2019-09-05 - 2019-09-05 8 4 OKZ Olecko
Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym (1774/19) 2019-09-06 - 2019-09-21 40 4 OKZ Olecko
Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV w budownictwie (1778/19) 2019-09-07 - 2019-09-07 8 1 OKZ Olecko
Warsztaty kreowania wizerunku (1779/19) 2019-09-14 - 2019-09-14 8 7 OKZ Olecko
Poradnictwo zawodowe (4531/19) 2019-09-16 - 2019-09-20 12 4 OKZ Olecko
Indywidualny Plan Działania (4532/19) 2019-09-17 - 2019-09-23 8 4 OKZ Olecko
Księgowość wspomagana komputerem z pakietem ECDL (1433/19) 2019-09-17 - 2019-11-12 112 1 OKZ Ełk
Sprzedawca (1782/19) 2019-09-18 - 2019-09-27 36 1 OKZ Olecko
Obsługa klienta wraz z obsługą programów sprzedażowych i umiejętnościami obsługi arkuszy kalkulacyjnych (1437/19) 2019-09-18 - 2019-11-19 84 1 OKZ Ełk
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (1786/19) 2019-10-01 - 2019-10-15 35 1 OKZ Olecko
Drwal - operator pilarki (1456/19) 2019-10-04 - 2019-10-19 110 1 OKZ Ełk
Konserwator terenów zielonych (1787/19) 2019-10-07 - 2019-10-31 152 2 OKZ Olecko
Indywidualny Plan Działania (4558/19) 2019-10-08 - 2019-10-09 4 2 OKZ Gołdap
Indywidualny Plan Działania (4537/19) 2019-10-10 - 2019-10-10 2 1 OKZ Olecko
Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym (1791/19) 2019-10-11 - 2019-10-22 36 1 OKZ Olecko
Poradnictwo zawodowe (4560/19) 2019-10-14 - 2019-10-16 6 2 OKZ Gołdap
Poradnictwo zawodowe (4539/19) 2019-10-16 - 2019-10-26 15 5 OKZ Olecko
Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych (1461/19) 2019-10-16 - 2019-12-02 94 1 OKZ Ełk
Spawanie metodą MAG - 135 (1823/19) 2019-10-21 - 2019-11-23 116 1 OKZ Gołdap
Spawanie metodą MMA - 111 (1824/19) 2019-10-21 - 2019-11-23 116 1 OKZ Gołdap
Komputerowe prowadzenie sprzedaży (1465/19) 2019-10-25 - 2019-11-19 30 1 OKZ Ełk
Kurs dla kandydatów na kierowców prawa jazdy kategorii B (1468/19) 2019-11-16 - 2019-12-29 90 2 OKZ Ełk
Warsztaty kreowania wizerunku (2453/19) 2019-11-17 - 2019-11-17 8 5 OKZ Olecko
Indywidualny Plan Działania (4414/19) 2019-11-21 - 2020-01-23 12 6 OKZ Ełk
Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie z uprawnieniami do kierowania wózkami jezdniowymi i elektroenergetycznymi do 1 kV (1480/19) 2019-11-29 - 2020-01-31 110 1 OKZ Ełk
Obsługa pieca kuchennego (1436/19) 2019-12-02 - 2019-12-02 6 2 OKZ Ełk
Warsztaty kreowania wizerunku (1459/19) 2019-12-15 - 2019-12-15 8 6 OKZ Ełk
Wsparcie mentorskie (6301/20) 2020-01-16 - 2020-02-18 20 2 OKZ Gołdap
Poradnictwo zawodowe (4401/20) 2020-01-22 - 2020-01-27 15 5 OKZ Ełk
Kurs krawiecki z uprawnieniami SEP (1316/20) 2020-01-24 - 2020-01-31 55 1 OKZ Ełk
Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV - przygotowanie do weryfikacji uprawnień (1308/20) 2020-01-24 - 2020-01-25 15 1 OKZ Ełk
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (1318/20) 2020-01-25 - 2020-02-04 35 1 OKZ Ełk
Komputerowe prowadzenie sprzedaży z pakietem ECDL (1319/20) 2020-01-25 - 2020-03-12 65 1 OKZ Ełk
Indywidualny Plan Działania (4507/20) 2020-01-31 - 2020-01-31 6 3 OKZ Olecko
Warsztaty kreowania wizerunku (1710/20) 2020-02-02 - 2020-02-02 8 7 OKZ Olecko
Wsparcie mentorskie (6452/20) 2020-02-04 - 2021-10-31 295 41 OKZ Olecko
Wsparcie mentorskie (6201/20) 2020-02-04 - 2020-11-16 75 11 OKZ Ełk
Indywidualny Plan Działania (4404/20) 2020-02-19 - 2020-03-06 12 6 OKZ Ełk
Indywidualny Plan Działania (4508/20) 2020-02-19 - 2020-02-21 10 5 OKZ Olecko
Warsztaty kreowania wizerunku (1327/20) 2020-02-22 - 2020-02-22 8 6 OKZ Ełk
Kurs makijażu (1722/20) 2020-02-23 - 2020-03-07 28 7 OKZ Olecko
Specjalista ds. księgowości i kadr z pakietem ECDL (1333/20) 2020-03-03 - 2020-07-17 143 1 OKZ Ełk
Poradnictwo zawodowe (4509/20) 2020-03-03 - 2020-03-10 24 8 OKZ Olecko
Palacz centralnego ogrzewania z uprawnieniami elektroenergetycznymi (1332/20) 2020-03-04 - 2020-03-08 36 1 OKZ Ełk
Poradnictwo zawodowe (4405/20) 2020-03-09 - 2020-03-13 18 6 OKZ Ełk
Indywidualny Plan Działania (4510/20) 2020-03-11 - 2020-06-30 20 10 OKZ Olecko
Język angielski w branży hotelarskiej (1339/20) 2020-05-10 - 2020-06-26 40 1 OKZ Ełk
Opiekun osób starszych (1728/20) 2020-06-18 - 2020-07-15 40 7 OKZ Olecko
Poradnictwo zawodowe (4515/20) 2020-06-22 - 2020-06-25 21 7 OKZ Olecko
Kurs makijażu okolicznościowego (1742/20) 2020-07-05 - 2020-07-12 16 4 OKZ Olecko
Warsztaty kreowania wizerunku (1405/20) 2020-07-11 - 2020-07-11 8 2 OKZ Ełk
Warsztaty kreowania wizerunku (1406/20) 2020-07-12 - 2020-07-12 8 2 OKZ Ełk
Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym (1723/20) 2020-07-14 - 2020-07-30 40 2 OKZ Olecko
Obsługa autoklawów (1744/20) 2020-07-16 - 2020-07-17 12 7 OKZ Olecko
Warsztaty kreowania wizerunku (1745/20) 2020-07-20 - 2020-07-27 8 10 OKZ Olecko
Warsztaty kreowania wizerunku (1749/20) 2020-08-09 - 2020-08-09 8 6 OKZ Olecko
Indywidualny Plan Działania (4516/20) 2020-08-18 - 2020-08-18 4 2 OKZ Olecko
Pracownik administracyjno - biurowy (1769/20) 2020-09-04 - 2020-09-25 56 2 OKZ Olecko
Indywidualny Plan Działania (4517/20) 2020-09-17 - 2020-10-31 18 9 OKZ Olecko
Poradnictwo zawodowe (4518/20) 2020-09-17 - 2020-10-31 42 14 OKZ Olecko
Asystent nauczyciela wychowania przedszkolnego (1776/20) 2020-09-21 - 2020-10-25 110 3 OKZ Olecko
Stylizacja paznokci z obsługą autoklawu (1779/20) 2020-10-03 - 2020-12-06 62 2 OKZ Olecko
Kurs makijażu (1782/20) 2020-10-11 - 2020-11-22 40 2 OKZ Olecko
Warsztaty kreowania wizerunku (1788/20) 2020-11-15 - 2020-11-15 8 6 OKZ Olecko
Indywidualny Plan Działania (4519/20) 2020-11-18 - 2020-12-31 4 2 OKZ Olecko
Poradnictwo zawodowe (4520/20) 2020-11-21 - 2020-12-31 6 2 OKZ Olecko
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV - obsługa, konserwacja, naprawy, montaż (1785/20) 2020-11-21 - 2020-12-13 60 3 OKZ Olecko
Indywidualny Plan Działania (4501/21) 2021-01-25 - 2021-02-28 8 4 OKZ Olecko
Asystent nauczyciela wychowania przedszkolnego (1708/21) 2021-01-26 - 2021-02-27 70 4 OKZ Olecko
Poradnictwo zawodowe (4502/21) 2021-01-27 - 2021-02-28 12 4 OKZ Olecko
Indywidualny Plan Działania (4401/21) 2021-01-27 - 2021-01-27 2 1 OKZ Ełk
Poradnictwo zawodowe (4402/21) 2021-01-29 - 2021-01-31 3 1 OKZ Ełk
Wsparcie mentorskie (6201/21) 2021-01-29 - 2021-05-13 10 1 OKZ Ełk
Warsztaty kreowania wizerunku (1713/21) 2021-01-31 - 2021-01-31 8 5 OKZ Olecko
Warsztaty kreowania wizerunku (1343/21) 2021-02-28 - 2021-02-28 8 1 OKZ Ełk
Pracownik ds. kadrowych i płacowych (1714/21) 2021-03-03 - 2021-03-23 60 1 OKZ Olecko
Warsztaty kreowania wizerunku (1725/21) 2021-03-28 - 2021-03-28 8 4 OKZ Olecko
Psychodietetyka dzieci w wieku przedszkolnym (1361/21) 2021-05-12 - 2021-05-26 24 1 OKZ Ełk
Cieśla tradycyjny – budownictwo w konstrukcji wieńcowej i ryglowej (1379/21) 2021-06-14 - 2021-06-24 72 2 OKZ Ełk
Indywidualny Plan Działania (4503/21) 2021-07-29 - 2021-10-31 12 6 OKZ Olecko
Poradnictwo zawodowe (4504/21) 2021-08-03 - 2021-10-31 18 6 OKZ Olecko
Pracownik ds.kadrowych i płacowych (1762/21) 2021-08-24 - 2021-09-26 60 1 OKZ Olecko
Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej (1770/21) 2021-09-18 - 2021-10-28 90 1 OKZ Olecko
Warsztaty kreowania wizerunku (1773/21) 2021-10-03 - 2021-10-03 8 6 OKZ Olecko
Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie (1776/21) 2021-10-09 - 2021-10-24 60 1 OKZ Olecko
Logistyk spedytor z rozliczaniem czasu pracy kierowców (1777/21) 2021-10-09 - 2021-10-23 40 2 OKZ Olecko