Nr projektu: POWR.01.02.01-20-0014/18
Tytuł projektu: Rozwój z POWERem - kompleksowy program aktywizacji osób młodych do 30 roku życia

Rodzaj wsparcia / Nazwa szkolenia lub doradztwa (Nr kursu) Czas trwania Liczba
godzin
Liczba
uczestników
Wykonawca
Indywidualny Plan Działań (4003/19) 2019-03-09 - 2020-09-22 86 22 OKZ Białystok
Spawanie metodą MAG-135 (43/19) 2019-03-11 - 2019-04-11 146 1 OKZ Białystok
Indywidualny Plan Działań (4205/19) 2019-03-18 - 2020-09-30 104 26 OKZ Siemiatycze
Poradnictwo zawodowe (4206/19) 2019-03-20 - 2020-08-24 104 26 OKZ Siemiatycze
Poradnictwo zawodowe (4004/19) 2019-03-29 - 2020-09-30 84 21 OKZ Białystok
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (810/19) 2019-04-23 - 2019-05-10 47 4 OKZ Siemiatycze
Indywidualny Plan Działań (4102/19) 2019-05-22 - 2020-09-30 85 21 OKZ Bielsk Podlaski
Poradnictwo zawodowe (4103/19) 2019-05-25 - 2020-09-30 84 21 OKZ Bielsk Podlaski
Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym (451/19) 2019-06-15 - 2019-06-29 51 5 OKZ Bielsk Podlaski
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (815/19) 2019-06-17 - 2019-06-27 35 1 OKZ Siemiatycze
Wizaż i stylizacja paznokci (456/19) 2019-08-05 - 2019-08-28 30 4 OKZ Bielsk Podlaski
Indywidualny Plan Działań (4156/19) 2019-08-22 - 2020-09-21 48 12 OKZ Hajnówka
Spawacz TIG z uprawnieniami na aluminium i stal wysokostopową (709/19) 2019-08-30 - 2019-09-13 80 2 OKZ Hajnówka
Kurs krawiecki (118/19) 2019-09-16 - 2019-10-31 100 1 OKZ Białystok
Poradnictwo zawodowe (4157/19) 2019-09-19 - 2020-08-25 48 12 OKZ Hajnówka
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (822/19) 2019-09-27 - 2019-10-09 43 3 OKZ Siemiatycze
Pracownik biurowy z modułem obsługi klienta w języku angielskim (720/19) 2019-10-07 - 2019-10-31 93 3 OKZ Hajnówka
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (468/19) 2019-10-07 - 2019-10-25 55 6 OKZ Bielsk Podlaski
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (825/19) 2019-10-28 - 2019-11-07 51 5 OKZ Siemiatycze
Spawanie metodą TIG-141 (180/19) 2019-11-12 - 2019-12-13 146 1 OKZ Białystok
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (830/19) 2019-12-05 - 2019-12-19 35 1 OKZ Siemiatycze
Pracownik robót remontowo-budowlanych z elementami pielęgnacji terenów zielonych i egzaminem E gr . I (751/19) 2019-12-10 - 2019-12-21 80 4 OKZ Hajnówka
Kadry i płace (490/19) 2019-12-11 - 2020-01-31 48 2 OKZ Bielsk Podlaski
Wizaż i stylizacja paznokci (406/20) 2020-01-31 - 2020-02-10 35 3 OKZ Bielsk Podlaski
Podstawy księgowości (2108/20) 2020-03-07 - 2020-06-05 17 1 OKZ Zambrów
Pracownik ds. kadrowych i płacowych (809/20) 2020-03-11 - 2020-07-10 60 2 OKZ Siemiatycze
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (812/20) 2020-05-08 - 2020-05-15 35 1 OKZ Siemiatycze
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (821/20) 2020-07-02 - 2020-07-23 35 1 OKZ Siemiatycze
Spawanie metodą MAG - 135 (823/20) 2020-07-20 - 2020-09-11 146 1 OKZ Siemiatycze
Magazynier z obsługą wózków jezdniowych (643/20) 2020-07-23 - 2020-08-27 80 2 OKZ Hajnówka
Spawanie metodą MAG - 135 (442/20) 2020-08-03 - 2020-09-09 146 1 OKZ Bielsk Podlaski